University of Twente Student Theses

Login

Een systematische aanpak voor het ontwikkelen en rangschikken van leerlijnen

Geijs, D.J. (2019) Een systematische aanpak voor het ontwikkelen en rangschikken van leerlijnen.

[img] PDF
40MB
Abstract:De autonomie die de overheid de scholen geeft over het indelen van de vakinhoud leidt er toe dat vaksecties en docenten moeten nadenken over het indelen van hun eigen vakinhoud. Wanneer lesmethoden niet aansluiten bij de wensen van de school of vaksectie worden zij automatisch geacht een leerlijn op te stellen. Door tijdgebrek, beperkte curriculumontwerpvaardigheden en het ontbreken van ondersteuning wordt dit als een zeer lastige taak ervaren. Naast het goed ordenen is het ook belangrijk om de leerling tijdig feedback te geven over zijn progressie binnen het curriculum. Een goed opgebouwde leerlijn biedt kansen om ingezet te worden als feedbackmiddel binnen een curriculum. Door gebruik te maken van self-assessment kan een leerling in de leerlijn zien wat de leerdoelen zijn, waar ze nu staan en waar ze heen moeten. Zelfstandig of in overleg met de docent kunnen dan keuzes gemaakt worden om gewenste leerdoelen te bereiken. In twee ontwerpcycli is onderzocht of het mogelijk was om een systeem te ontwerpen dat op een systematische manier docenten kan ondersteunen in het opbouwen van een leerlijn en of deze opgebouwde leerlijn toegepast kan worden in de klas als feedback middel voor de leerling. Dit onderzoek heeft laten zien dat een curriculum uit lagen opgebouwd kan worden. Een systeem is ontworden om hieraan een nieuwe laag toe te voegen die het mogelijk maakt om binnen het curriculum modules op te bouwen op basis van vakbegrippen. Door andere vakbegrippen als voorkennis aan een vakbegrip te koppelen kunnen de afhankelijkheden binnen een module in kaart worden gebracht. Een lineaire leerlijn kon opgebouwd worden door een sorteeralgoritme te gebruiken om op basis van de hoeveel afhankelijkheden de vakbegrippen in te delen. In plaats van dat docenten op basis van leerdoelen een eigen module moeten inrichten kon dit systeem automatisch een objectief voorstel genereren voor de opbouw van een module. Het systeem is getest en gevalideerd met behulp van 5 docenten en kwam overeen met de manier waarop zij zelf een module inrichten op basis van vakbegrippen. Naast het introduceren van een nieuw systeem om een curriculum op te bouwen heeft dit onderzoek aangetoond met behulp van 5 leerlingen dat deze opgebouwde leerlijn visueel gemaakt kan worden en ingezet kan worden als feedback middel voor formatieve toetsing. Dit exploratieve onderzoek toont aan dat het ontworpen systeem veelbelovend is en wanneer volledig uitgewerkt breed ingezet kan worden om zowel docent als leerling beter te ondersteunen en hierdoor de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Hiervoor zullen wel nog meer ontwerpcycli nodig zijn, op basis van de bevindingen uit dit onderzoek zijn hier aanbevelingen voor gedaan.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:33 physics, 81 education, teaching
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/78899
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page