University of Twente Student Theses

Login

De kwaliteit van het subsidiebeleid van de gemeente Borne

Gezel, Pim (2019) De kwaliteit van het subsidiebeleid van de gemeente Borne.

[img] PDF
2MB
Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:INTRODUCTIE: In Nederland worden op elk overheidsniveau subsidies ingezet om producten te stimuleren die bijdragen aan doelen die het bestuur op dat niveau nastreeft. Subsidieverstrekking is daardoor alleen zinvol als de activiteiten van organisaties ook daadwerkelijk bijdragen aan het realiseren van beleidsdoelstellingen. Dit houdt in dat het proces van subsidieverstrekking doeltreffend dient te zijn. In de literatuur wordt gesteld dat dergelijke evaluaties van subsidiebeleid met betrekking tot doeltreffendheid erg gecompliceerd zijn, en dat het streven naar inzicht in de doeltreffendheid in de meeste evaluaties het doel is. DOEL: In opdracht van de gemeente Borne is er ook voor dit onderzoek het doel gesteld om inzicht te krijgen in de doeltreffendheid van hun subsidiebeleid. In het theoretisch kader is geschetst dat een doeltreffendheidsonderzoek in de context van subsidiebeleid zeer complex is. Er wordt in deze studie gekozen om de kwaliteit van het subsidiebeleid te onderzoeken, de hoofdvraag is dan ook: ‘’Wat is de kwaliteit van het subsidiebeleid van de gemeente Borne’’. METHODE: Om de hoofdvraag te beantwoorden, wordt er gebruik gemaakt van vier uit de literatuur herleide kwaliteitsaspecten van subsidiebeleid. Dit zijn de werkbaarheid van de kaders, resultaatgerichtheid van subsidies, evalueerbaarheid van subsidies en het proces van controle. Aan de hand van dertig globale evaluaties van subsidiedossiers, vier gedetailleerdere evaluaties van subsidiedossiers en twee interviews is een oordeel gegeven over het subsidiebeleid met betrekking tot deze aspecten. RESULTATEN: Uit de analyse van de subsidiedossiers en de interviews bleek dat de werkbaarheid van de kaders beperkt is. In het belangrijkste kader, de algemene subsidieverordening, zijn de geformuleerde doelen grotendeels niet specifiek, meetbaar of tijdgebonden. Daarnaast blijkt uit de interviews dat de kaders niet gemakkelijk zijn in het gebruik en de criteria in deze kaders moeilijk op consistente wijze toegepast kunnen worden. Dit heeft directe gevolgen voor de resultaatgerichtheid van de subsidies, die daardoor ook beperkt is. Er wordt met name gestuurd op basis van activiteiten, zonder dat daaraan eisen verbonden zijn. De eisen voor de evalueerbaarheid zijn hierdoor laag, wat het goed mogelijk maakt om deze subsidies te evalueren. Het proces van controle is echter beperkt, een aanzienlijk aantal subsidies voldoen niet aan de criteria en de eisen voor verantwoording zijn basaal. CONCLUSIE: Concluderend kan gesteld worden dat er op basis van deze vier aspecten maar een beperkt inzicht is in de doeltreffendheid van het subsidiebeleid van de gemeente Borne, doordat het subsidiebeleid kwalitatief beperkt is. Dit komt met name doordat kwalitatief goede kaders ontbreken. Om dit te verbeteren dient de gemeente echter eerst een algehele visie op te stellen voor hoe zij subsidie als sturingsinstrument zien. Dit geeft een basis om doelen op te stellen en zo prestaties aan effecten te linken. Dit zal het algehele subsidiebeleid beter en op die wijze ook doeltreffender maken.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
gemeente Borne, Borne, Nederland
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science, 88 social and public administration
Programme:Public Administration MSc (60020)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/79173
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page