University of Twente Student Theses

Login

Formatieve evaluatie met gekleurde bekers in wiskundelessen

Struijs, E.M. (2019) Formatieve evaluatie met gekleurde bekers in wiskundelessen.

[img] PDF
1MB
Abstract:In dit onderzoek is onderzocht in welke mate gekleurede bekers helpen bij formatief evalueren in een 3 gymnasium klas in wiskundelessen. Vooraf hebben de leerlingen een nulmeting vragenlijst ingevuld. Vervolgens hebben de leerlingen vier weken achter elkaar de gekleurde bekers gebruikt tijdens de instructie van de docent. Een groene beker boven op de stapel gaf aan dat het goed ging, een oranje beker gaf aan dat het redelijk ging en een rode beker gaf aan dat de leerling een vraag had of de instructie niet meer begreep. Daarna hebben de leerlingen aan het eind van iedere les een papieren vragenlijst ingevuld over het gebruik van de gekleurde bekers. De leerlingen zijn op basis van hun gemiddelde voor het vak wiskunde in drie groepen ingedeeld, waarbij er ook gekeken is naar verschillen in het gebruik van de gekleurde bekers tussen de groepen. Naast de vragenlijsten voor de leerlingen zijn er ook lesnotities gemaakt door de docent. Het is gebleken dat er geen significante verschillen zijn waar te nemen tussen de groepen en dat er aan de effectiviteit van het gebruik van de gekleurde bekers getwijfeld wordt. Aanbevelingen voor verbeteringen van het onderzoek en de vragenlijsten geven een opmaat voor verder onderzoek.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:31 mathematics, 81 education, teaching
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/79189
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page