University of Twente Student Theses

Login

De invloed van de heersende pCO2 op de veneuze capaciteit

Cate, C. ten and Haenen, M. and Lengkeek, B.J. and Rover, J. de (2019) De invloed van de heersende pCO2 op de veneuze capaciteit.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Inleiding: Hypovolemie als gevolg van sepsis veroorzaakt weefselhypoxie en kan leiden tot orgaanfalen. Volumesuppletie is bij ongeveer de helft van de patiënten ineffectief. Om het levensbedreigende gebrek aan weefselperfusie van hemodynamisch instabiele patiënten te herstellen is verdere verdieping in bijbehorende fysiologie noodzakelijk. Een mogelijke aanpak komt voort uit een eerdere studie waarin aan de hand van transcraniële Doppler is aangetoond dat bij een toename van de pCO2 in het bloed de flowsnelheid in de a. cerebri media toeneemt. Over een dergelijk mechanisme waarbij een verhoogde pCO2 zorgt voor een volume verschuiving is op systemisch niveau weinig bekend. Aan de hand van dit gebrek aan kennis is de volgende hoofdvraag opgesteld: ‘Wat is de invloed van de heersende pCO2 op de veneuze capaciteit?’ Methode: Na literatuuronderzoek en interviews met professionals is een meetprotocol opgesteld voor een pilotstudie bij gezonde adolescenten. De pCO2 is gevarieerd door middel van hyperventilatie en de rebreathing methode. De pCO2 is gemeten aan de hand van capnografie, tegelijkertijd is als maat voor veneuze capaciteit de maximale transversale oppervlakte van de v. femoralis communis en de v. cava inferior bepaald door middel van echografie. Resultaten: Bij de v. femoralis communis neemt bij CO2-retentie de maximale oppervlakte voor de helft van de data maximaal 10% toe. Bij hyperventilatie neemt de maximale oppervlakte voor de helft van de data maximaal 10% af of toe. In de v. cava inferior geldt ook voor de helft van de data dat zowel bij CO2-retentie als hyperventilatie de meetwaarden tussen de -10% en 10% afwijking van de gemiddelde maximale oppervlakte liggen. Enkelvoudige lineaire regressieanalyse laat zien dat de variantie in maximale oppervlakte van de v. femoralis communis en de v. cava inferior niet verklaard kan worden door de opgelegde pCO2. Conclusie: Er is geen verband gevonden tussen de maximale oppervlakte van de v. femoralis communis en v. cava inferior met de heersende pCO2. Daarmee is tevens geen directe link gevonden met de veneuze capaciteit. De pCO2 variatie kan vooralsnog niet worden ingezet als middel om de weefselperfusie van hemodynamische patiënten te verbeteren. Vervolgonderzoek is nodig om het effect van de pCO2 op de veneuze capaciteit beter te begrijpen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:44 medicine
Programme:Technical Medicine BSc (50033)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/79226
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page