University of Twente Student Theses

Login

De relatie tussen emotie-expressie, taalgebruik en autobiografische herinneringen : bij gezonde ouderen

Engberink, J. (2019) De relatie tussen emotie-expressie, taalgebruik en autobiografische herinneringen : bij gezonde ouderen.

[img] PDF
501kB
Abstract:In het huidige onderzoek is een stap gezet in het in kaart brengen van de relatie van autobiografische herinneringen op het uiten van emoties in taalgebruik door emotie-expressie in kaart te brengen bij ‘gezonde’ ouderen. Bij ouderen is het positivity-effect bekend, waarbij zij hun verleden vaak positiever inschatten dan het daadwerkelijk was. Dit zorgt ervoor dat ouderen zich steeds positiever uiten. Dit effect is meetbaar, onder anderen in gesproken taal. In het huidige onderzoek werden daarvoor verschillende variabelen van gesproken taal vastgesteld, namelijk valentie, specificiteit, levendigheid, impliciete emotie-expressie en expliciete emotie-expressie voor zowel positieve als negatieve woorden. De gesproken taal is gemeten aan de hand van autobiografische herinneringen. De onderzoeksvraag hierbij was: Op welke wijze uiten gezonde ouderen hun emoties in gesproken taal wanneer zij spreken over autobiografische herinneringen? Deze vraag is beantwoord aan de hand van de valentie door interviews af te nemen over autobiografische herinneringen. Gevonden wordt dat er een relatie wordt gevonden tussen valentie en levendigheid, impliciete en expliciete emotie-expressie. Samenvattend lijken de gevonden resultaten meer aanwijzingen tegen dan voor het positivity-effect te geven, om te bepalen of het bestaat en in welke mate is verder onderzoek nodig.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/79239
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page