University of Twente Student Theses

Login

Het effect van gamificatie op de motivatie van VWO-4 leerlingen

Hemssems, J.H. (2019) Het effect van gamificatie op de motivatie van VWO-4 leerlingen.

[img] PDF
1MB
Abstract:Dit onderzoek richt zich op het gebruik van gamificatie in het voortgezet onderwijs. Het doel van het onderzoek en de interventie door middel van een oefenopgavenspel is om de intrinsieke motivatie van de leerlingen verhogen. In het verslag wordt ingegaan op de literatuur omtrent motivatie en onderzocht welke factoren van belang zijn voor intrinsieke motivatie van leerlingen. De volgende 3 factoren blijken van belang te zijn: Autonomie, competentie en sociale verbondenheid. Er is een natuurkundeles ontwikkeld waarin verschillende gamedesignelementen zijn gebruikt, bijvoorbeeld het gebruik van leaderbords, het verkrijgen van punten, verschillende niveaus (levels) die worden vrijgespeeld na het afronden van eenvoudigere levels, en directe feedback naar de leerlingen. Het onderzoek gebruikt een gestandaardiseerde vragenlijst die gebruikt wordt om intrinsieke motivatie te meten, voor en na de interventie. De belangrijkste resultaten uit het onderzoek zijn dat vooral plezier en interesse van de leerlingen sterk is gestegen in de nameting ten opzichte van de nulmeting. Dit heeft echter geen direct positief effect op de mate waarin de leerlingen het gevoel hebben competent te zijn, wat ook een indicator voor intrinsieke motivatie is. Er is wel een voorzichtige stijging te zien in het ervaren van autonomie door de leerlingen.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/79306
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page