University of Twente Student Theses

Login

De relatie tussen autobiografische herinneringen en de emotie-expressie van ouderen

Cate, N. ten (2019) De relatie tussen autobiografische herinneringen en de emotie-expressie van ouderen.

[img] PDF
673kB
Abstract:In dit onderzoek is er een stap gezet in theoretische inzicht over de relatie tussen autobiografische herinneringen en de emotie-expressie van ‘gezonde’ ouderen. Deze relatie blijkt namelijk van belang, omdat het ophalen van autobiografische herinneringen het welbevinden van ouderen kan verhogen. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar deze relatie. In dit onderzoek zal deze relatie onderzocht worden door het vergelijken van kenmerken van autobiografische herinneringen met de spraakkenmerken van ouderen. Deze kenmerken zijn verkregen door het afnemen van interviews over autobiografische herinneringen. Gebleken is dat er inderdaad significante relaties zijn tussen de kenmerken van de autobiografische herinneringen en spraakkenmerken van de ouderen. Er is namelijk gevonden dat er bij een positieve valentie wordt gesproken met een hogere gemiddelde intensiteit dan bij een negatieve valentie. Daarnaast is gevonden dat er met minder verschil in intensiteit wordt gesproken bij de afwezigheid van valentie in vergelijking met een positieve valentie. Verder is er gevonden dat levendige herinneringen op een lager gemiddelde toonhoogte worden verteld dan niet-levendige herinneringen. Voor de specificiteit zijn er geen significante verschillen in spraakkenmerken gevonden. Samenvattend blijken er verschillende relaties te zijn tussen de kenmerken van het autobiografische geheugen en de spraakkenmerken, echter is er weinig onderzoek waarmee deze resultaten vergeleken kunnen worden. Dit maakt het van belang om vervolgonderzoek uit te voeren.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/79737
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page