University of Twente Student Theses

Login

Hoe kan een tel tool ingezet worden in informatica onderwijs om de leerresultaten van leerlingen te verbeteren?

Kok, H.M. (2019) Hoe kan een tel tool ingezet worden in informatica onderwijs om de leerresultaten van leerlingen te verbeteren?

[img] PDF
3MB
Abstract:In dit onderzoek wordt er gekeken hoe TA-HelpMe ingezet kan worden op het voortgezet onderwijs. Er wordt gekeken hoe je leerlingen kan stimuleren specifieke vragen te stellen bij het vak informatica. De rol van de docent in het stimuleren van specifieke vragen stellen staat centraal. De hypothese is dat wanneer leerlingen specifiekere vragen gaan stellen de hulp die ze ontvangen beter beklijft. Dit leidt tot een beter begrip van de lesstof en dat geeft weer hogere resultaten. Goede vragen leren stellen is een belangrijke vaardigheid die nog te weinig aandacht krijgt in het onderwijs. Daarom zijn de inzichten die uit dit onderzoek vloeien interessant voor docenten van alle niveaus. Tijdens het onderzoek zijn twee parallel klassen met elkaar vergeleken. Tijdens de onderzoeksles kregen beide groepen dezelfde formatieve toets en de opdracht om minimaal één vraag over de stof te stellen. De test groep kreeg tips en terugkoppeling op de kwaliteit van de vraag die ze stelden. De controle groep had alleen online tips die ze konden raadplegen. De week na de onderzoeksles kregen de groepen dezelfde summatieve toets. De testgroep scoorde meer dan twee punten hoger dan de controle groep. De resultaten suggereren dat de stimulatie van specifieke vragen stellen leidt tot een verhoogde leerprestatie, om dit te bevestigen zou het onderzoek herhaald moeten worden met een grotere onderzoekspopulatie.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:54 computer science, 81 education, teaching
Programme:Educational Science and Technology MSc (60023)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/79748
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page