University of Twente Student Theses

Login

Bestuurlijke vernieuwing in de gemeente Losser

Buursink, R. G. (2019) Bestuurlijke vernieuwing in de gemeente Losser.

[img] PDF
1MB
Abstract:In de volgende master scriptie wordt gefocust op bestuurlijke vernieuwing in de gemeente Losser en dan met name op de rol van jongeren in deze vernieuwing. De volgende onderzoeksvraag is hiervoor opgesteld: Op welke wijze en in welke mate leidt een ontwerpgerichte interventie – met betrekking tot het vraagstuk van migratie van jongeren vanuit de gemeente Losser – tot (a) een beter begrip van de motieven tot migratie en oplossingen, en (b) tot een sterkere verbondenheid met de gemeente Losser en de lokale politiek. Het doel binnen dit onderzoek is het kijken op welke manier Losserse jongeren beter betrokken kunnen worden bij lokale politiek en bestuur en wat de ontwerpgerichte interventie biedt voor jongeren en de lokale politiek. De onderzoeksmethode is een mix van een verschillende onderzoeksmethoden en heeft daarmee het karakter van een quasi kwalitatief experimenteel onderzoek. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van twee enquêtes, een voor- en nameting, die afgenomen zijn bij deelnemers aan de ontwerpgerichte interventie, evenals bij een controlegroep die niet aanwezig is bij de ontwerpgerichte interventie. Daarnaast is er een kort interview afgenomen bij een gemeenteraadslid. De relevantie van het onderzoek kan worden gevonden in de uitdaging die het betrekken van jongeren voor gemeenten en andere overheden betekent, het onderzoek kan helpen bij het vinden van een manier voor de gemeente Losser om bestuurlijke vernieuwing vorm te geven. In het onderzoek is gevonden dat er in de gemeente Losser geen significante verschillen zijn tussen de jongeren die deel hebben genomen aan de interventie en de jongeren die niet deel hebben genomen aan de interventie als het gaat om de verbondenheid met de gemeente Losser en de lokale politiek. Toekomstig onderzoek is nodig om te zien of er wel een significant verschil is tussen jongeren in andere gemeenten. Doordat dit onderzoek in een specifieke gemeente met haar eigen kenmerken is uitgevoerd is het lastig om de resultaten 1 op 1 te kopiëren naar andere gemeenten.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration MSc (60020)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/79879
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page