University of Twente Student Theses

Login

"Yes, wiskunde nu!" : Het E6E-model: een tool voor het ontwerpen van een enthousiasmerende wiskundeles

Brok, P.H.H. (2019) "Yes, wiskunde nu!" : Het E6E-model: een tool voor het ontwerpen van een enthousiasmerende wiskundeles.

[img] PDF
7MB
Abstract:Mijn ultieme doel is om middelbare schoolleerlingen enthousiast(er) te maken over wiskunde en te motiveren voor een technisch vervolgopleiding/beroep. Hiertoe staat in mijn Onderzoek van Onderwijs (5EC variant) met als titel ‘Yes, wiskunde nu!’ de volgende onderzoeksvraag centraal: welke aanpassingen aan het constructivistische instructiemodel ‘6E’ zijn nodig om het doelgericht te kunnen inzetten voor het ontwerpen van een enthousiasmerende wiskundeles? M.b.v. o.a. een uitgebreide literatuurstudie en waardevolle feedback uit enquêtes onder collega-wiskundeleraren heb ik deze onderzoeksvraag aangepakt en beantwoord. De opbrengst van mijn ontwerponderzoek is een vernieuwd constructivistisch instructiemodel waarin elementen zijn verwerkt om efficiënt en effectief een enthousiasmerende wiskundeles te kunnen construeren. Nieuwe elementen zijn voornamelijk extra leerstappen m.b.t. lesvoorbereiding/introductie en lesafsluiting, suggesties voor gebruik van (digitaal) lesmateriaal en aanwijzingen voor de wiskundedocent wat betreft eigen opstelling en handelen tijdens de les als ook aanpak van de lesinhoud. Dit vernieuwde zogenaamde E6E-model heb ik uitgeprobeerd d.m.v. het ontwerpen van een enthousiasmerende wiskundeles over de product-som-methode. Het E6E-model is positief ontvangen door de bevraagde wiskundeleraren. Met een aantal suggesties voor verbetering, waaronder het hanteren van een meer flexibel lesprogramma en aan het eind van de les herhalen/afvinken van leerdoelen, ben ik tot het definitieve ontwerp van mijn E6E-model gekomen.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/80157
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page