University of Twente Student Theses

Login

Invloeden autonome shuttle op exploitatie openbaar vervoer

Pluister, B. (2019) Invloeden autonome shuttle op exploitatie openbaar vervoer.

[img] PDF
1MB
Abstract:Afgelopen jaar heeft een combinatie van Arcadis en TNO een onderzoek gedaan naar de impact van autonome voertuigen in Noord-Holland. Vanuit dit onderzoek waren er een aantal losse eindes en onduidelijkheden. Zo onder andere de impact op openbaar vervoer. Dit onderzoek gaat hier dieper op in en de hoofdvraag luidt: “Wat hebben mogelijke verwachte ontwikkelingen van autonome voertuigen voor invloed op de exploitatie van openbaar vervoer in Noord-Holland?” Dit onderzoek omvat twee delen. Het eerste deel gaat in op mogelijke verwachte ontwikkelingen op gebied van autonome voertuigen. Hiervoor zijn interviews bij belanghebbenden van het openbaar vervoer in Noord-Holland gehouden. In deze interviews is gevraagd wat hun beeld en visie is op autonome voertuigen in het openbaar vervoer. Daarnaast zijn een aantal scenario’s voorgelegd volgend uit het Arcadis/TNO onderzoek. Deze scenario’s zijn beoordeeld door de belanghebbenden. De uitkomst van deze interviews was dat de voorgelegde scenario’s met autonome voertuigen als concurrent van het openbaar vervoer, als niet-realistisch werden geacht. Wel werden er kansen voor autonome technologieën binnen het openbaar vervoer kansrijk geacht, zoals de autonome shuttle. Het tweede deel van het onderzoek is ingegaan op deze kansrijke autonome shuttle. Met behulp van landelijke kengetallen, wetenschappelijke literatuur, actuele jaarverslag en dashboards is een model gemaakt van de exploitatiestructuur van het openbaar vervoer. Hiertoe zijn drie lijntypes bedacht om verschillen in exploitatie te vergelijken. De lijnen zijn opgedeeld in dun (weinig vervoer, lage frequentie), gemiddeld en dik (veel vervoer, hoge frequentie). In dit model kwam naar voren dat bij alle lijntypes personeelskosten de grootste kostenpost van ov-exploitatie zijn. Daarna is met gegevens van autonome shuttles dit doorgerekend in het model. Hieruit kwam dat er bij alle drie de lijntypes er een goedkopere exploitatie te behalen is. Bij dikkere lijnen was dit sterker te zien. Dit is toe te schrijven aan het niet hoeven hebben van éen chauffeur per voertuig, maar alleen éen operator over alle voertuigen. Op dit moment zijn er proeven in Nederland met de autonome shuttle. Er is geconcludeerd dat dit type shuttle niet voldoet om de exploitatie van de lijntypes goedkoper te maken. De shuttles die goedkopere exploitatie mogelijk maken hebben een aantal punten. Dit zijn een grotere capaciteit, kleinere aanschafprijs en geen behoefte van een steward. De huidige generatie shuttles zijn in die gebieden nog onvoldoende goed. Bij doorontwikkeling van de techniek is dit wel mogelijk, daarmee zijn de huidige proeven niet nutteloos maar een begin van een rendabele autonome shuttle.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/80172
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page