University of Twente Student Theses

Login

Effecten van verkeersmaatregelen op wachttijden en veiligheid voor fietsers op kruispunten met verkeersregelinstallaties

Hemme, F.A. (2019) Effecten van verkeersmaatregelen op wachttijden en veiligheid voor fietsers op kruispunten met verkeersregelinstallaties.

[img] PDF
9MB
Abstract:Enschede kent 55 kruispunten waar het verkeer wordt geregeld met een verkeersregelinstallatie (VRI). Voor bijna al deze VRI’s wordt gedurende het hele jaar voor elk kwartier van de dag bijgehouden hoe lang auto’s en fietsers uit de verschillende richtingen gemiddeld en maximaal staan te wachten, en hoe veel van beide er staan te wachten. Binnen die fietsvisie van de gemeente Enschede uit 2012 is het doel om het aandeel fietsers in het totaal aantal verplaatsingen te verhogen. Een van de manieren om dit te bereiken is om de wachttijd van fietsers te verlagen, of in ieder geval binnen de gestelde normen te houden. Dit betekent over een werkdag een gemiddelde wachttijd van maximaal 40 seconden en een maximale wachttijd van maximaal 80 seconden. Ook moeten fietsers zich veilig voelen op kruispunten. Daarom mogen er niet meer dan vijf letselslachtoffers binnen drie jaar vallen op een bepaald kruispunt. Er zijn verschillende verkeersmaatregelen die een bewezen invloed hebben op de wachttijd voor fietsers. Zo geldt het invoeren van een regeling waarbij alle fietsers tegelijk groen hebben als een effectieve maatregel. Ook het ontvlechten van fietsroutes met hoofdroutes voor de auto zorgt voor een afname in het aantal fietsers dat moet wachten. Voor de veiligheid geldt dat een wachttijdvoorspeller kan zorgen voor een afname in roodlichtnegatie, wat bijdraagt aan een reductie van het aantal ongevallen. In dit onderzoek is de situatie omtrent wachttijden en veiligheid vergeleken tussen 2011 en 2018 en is voor 2018 een vergelijking gemaakt tussen fietsers en auto’s. In Enschede zijn er vier VRI’s die niet aan de norm voor de gemiddelde wachttijd voldoen, en meerdere die net voldoen. Veelal gaat het om VRI’s waar grote stromen van fiets- en autoverkeer samenkomen, vooral in de spits. De aanwezigheid van veel busverkeer leidt ook tot grote wachttijden, doordat zij vaak voorrang krijgen. Over Enschede als geheel zijn de gemiddelde wachttijden voor fietsers met 5% afgenomen, maar er zijn locaties waar de gemiddelde wachttijd juist is toegenomen. Dit is op locaties met een regeling waarbij alle fietsers tegelijk groen krijgen te wijten aan het nog maar één keer per cyclus groen geven op drukke momenten. Hoewel deze regeling wanneer goed uitgevoerd een effectieve maatregel is, kan het juist het tegengestelde effect hebben op ongeschikte kruispunten. Daarom is de invoer van de regeling op meer kruispunten langs de Singel ook niet wenselijk. Ook de invoer van de Noordelijke Netwerkregeling waardoor auto’s gemakkelijker kunnen doorrijden heeft een negatief effect gehad op de wachttijdreductie voor fietsers. De SMART app heeft wel gezorgd voor een reductie in wachttijd, hoewel dit nog verder onderzocht moet worden. Qua veiligheid zijn alle kruispunten met VRI’s relatief veilig, en heeft de aanleg van VRI’s op andere kruispunten gezorgd voor een significante afname in het aantal ongevallen. Voor de nabije toekomst is het belangrijk om als eerste te zoeken naar effectieve maatregelen voor VRI’s waar de norm wordt overschreden. Het opnieuw invoeren van twee keer groen voor fietsers per cyclus bij VRI’s met een regeling waarbij alle fietsers tegelijk groen hebben is vaak een effectieve oplossing. Voor kruisingen waar geen geschikte maatregelen gevonden worden om de wachttijd voor fietsers te reduceren moet er gezocht worden naar een goede alternatieve route, zodat fietsers het kruispunt niet hoeven te passeren. Tot slot loont het om in een nieuwe fietsvisie ook te gaan kijken naar wachttijdnormen binnen de spits, en een richtlijn voor de verhouding in wachttijd tussen fietsverkeer en gemotoriseerd verkeer. De meeste fietsers reizen namelijk binnen de spits, die hoge wachttijden kent, en de verhouding tussen de wachttijd voor auto’s en fietsers zegt iets over de ruimte voor aanvullende verkeersmaatregelen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/80178
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page