University of Twente Student Theses

Login

Van theorie naar praktijk : een analyse van de implementatie van Systems Engineering binnen de Afdeling Energie & Water van de Koninklijke BAM Groep nv

Bakker, S. (2019) Van theorie naar praktijk : een analyse van de implementatie van Systems Engineering binnen de Afdeling Energie & Water van de Koninklijke BAM Groep nv.

[img] PDF
2MB
Abstract:Systems Engineering (SE) wordt in de bouwsector gezien als mogelijke oplossing voor een veranderende markt op het gebied van risico’s, complexiteit en een veranderende vraag vanuit opdrachtgevers. De Koninklijke BAM Groep wil door middel van dit onderzoek inzicht krijgen in hoe het concept SE ervoor staat binnen de organisatie van E&W. Daarom is de implementatie van SE binnen de afdeling Energie & Water van de Koninklijke BAM Groep nv onderzocht. De doelstelling van dit onderzoek is om het verschil tussen de theorie en de praktijk aangaande SE binnen de afdeling te onderzoeken en advies te geven aan de afdeling E&W voor een toekomstige transitie naar SE. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: “Welk advies kan worden gegeven omtrent de verhouding tussen de Systems Engineering processen die momenteel worden uitgevoerd in de praktijk bij de afdeling Energie & Water van de Koninklijke BAM Groep nv en de geïntegreerde Systems Engineering processen vanuit de theorie?” Om antwoord te geven op deze onderzoeksvraag is zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek gedaan. Hiervoor is een benchmark van een casus binnen de afdeling E&W uitgevoerd. Om ook de context van deze casus in kaart te brengen zijn aanvullende interviews met medewerkers binnen de afdeling E&W gehouden die betrokken zijn met, of beïnvloed worden door een transitie naar SE. Daarnaast heeft deskresearch plaatsgevonden en zijn veldobservaties uitgevoerd. Vooraf was de verwachting dat binnen de afdeling van E&W, mogelijk al onderdelen van de SE methode toegepast. De gemiddelde score op SE lijkt laag (27,8%), maar een aantal onderdelen scoren al boven dit gemiddelde, namelijk: De Project Sart, de Eisenanalyse en de Eisenloop. Een mogelijke verklaring is dat deze stappen concreter zijn. Daarnaast ontbreekt het bij medewerkers nog aan kennis aangaande het uitvoeren van SE-processen. Uit de resultaten bleek dat de praktische casus slechts voor 27,8 % overeenkwam met de theoretische SE-processen. De uitkomst van de aanvullende interviews binnen de afdeling liet zien dat men een positief beeld heeft ten opzichte van de methode SE maar dat het ontbreken van een extrinsieke motivatie vanuit de opdrachtgevers door de verstandhouding met de opdrachtnemer, het ontbreken van kennis aangaande het uitvoeren van SE-processen en het ontbreken van daadkrachtig handelen binnen het keuzeproces binnen de afdeling E&W de voornaamste redenen zijn dat SE nog niet voorkomt binnen de afdeling E&W en dat deze factoren een transitie vermoeilijken. Dit onderzoek is gebaseerd op één casestudy, welke volgens de opdrachtgever toonaangevend is voor de werkwijze binnen de afdeling E&W binnen BAM. Om deze reden kan geen algemene uitspraak worden gedaan over de werkwijze voor ander typeprojecten binnen de BAM, of hetzelfde type projecten binnen de bouwsector. Het advies voor vervolgonderzoek is om soortgelijk onderzoek uit te voeren bij verschillende afdelingen en verschillende bedrijven, om zodoende een algemene uitspraak te kunnen doen over het werken volgens SE in de bouwsector. Daarnaast wordt aanbevolen om een SE-doelstelling op te stellen, SE onderdeel te maken van de standaardwerkwijze, scholing op het gebied van SE verplicht te stellen en een procesontwerp te maken van SE binnen de afdeling. Tot slot dient een pilotproject te worden aangewezen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/80189
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page