University of Twente Student Theses

Login

Streefbeeld Slaperdijk te Renswoude.

Zeekant, A. (2009) Streefbeeld Slaperdijk te Renswoude.

[img] PDF
3MB
Abstract:In 2008 hebben de provincies Utrecht en Gelderland een verordening opgesteld waarin de waterkeringen van waterschap Vallei & Eem worden aangewezen en genormeerd. Hierbij wordt de Slaperdijk aangewezen als regionale waterkering. Als veiligheidsnorm voor de Slaperdijk geldt het instandhouden van het feitelijke profiel (de huidige situatie). Het op de Slaperdijk van toepassing zijnde gedeelte van de provinciale verordening is opgenomen in Bijlage 1. Bij het waterschap is de huidige beheersinspanning zeer gering en is nog niet bekend wat ‘het beheer van de huidige situatie’ inhoudt. Om de huidige situatie te bepalen zijn er een tweetal projecten opgestart waarvin dit onderzoek naar het streefbeeld er één van is. Het andere project is het bepalen van de legger voor de Slaperdijk. Het waterschap hanteert als uitgangspunt dat zijn beheersinspanning er voor zorgt dat de bestaande situatie niet achteruit gaat. Niet achteruitgaan betreft de waterkerendheid van de dijk. Hiervoor is het uitvoeren van onderhoud nodig, maar dat moet wel een grondslag hebben. Het waterschap vind het noodzakelijk om een streefbeeld te hebben die de basis vormt voor de inrichting van zijn onderhoudswerk. Dit onderzoek heeft als doel het bepalen van het streefbeeld voor de Slaperdijk. Hierbij spelen een aantal zaken. Zo vervult de Slaperdijk een aantal functies die mogelijk op sommige punten tegenstrijdig zijn. Daarom moeten de functies van de Slaperdijk in kaart worden gebracht waardoor vervolgens het streefbeeld kan worden opgesteld.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/80216
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page