University of Twente Student Theses

Login

Omstandigheden en voorwaarden waaronder Systems Engineering toegepast zou moeten worden

Oerle, M.M. van (2020) Omstandigheden en voorwaarden waaronder Systems Engineering toegepast zou moeten worden.

[img] PDF
1MB
Abstract:Systems Engineering (SE) wordt gezien als een ontwerpmethode die helpt met het beheersen van complexe en dynamische projecten. BAM Infra Energie en Water bv (BAM E&W) ziet SE als een kans om open en duidelijk te communiceren naar haar klanten en zo effectiever en efficiënter te werken. Het is BAM E&W niet duidelijk onder welke omstandigheden en voorwaarden SE het best toegepast kan worden. Het doel van dit onderzoek is het ontwerpen van een keuzemodel dat helpt bij het maken van de keuze om SE al dan niet toe te passen. Op basis van deze doelstelling is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Welke omstandigheden en voorwaarden bepalen of systems engineering een passende ontwerpmethode is voor een gegeven project van BAM Infra Energie en Water bv? Om antwoord te geven op deze vraag is onderzoek gedaan naar de omstandigheden en voorwaarden die volgens zowel de literatuur als de praktijk bijdragen aan deze afweging. Uit de literatuurstudie zijn verschillende interne en externe factoren naar voren gekomen waaronder SE toegepast zou moeten worden. Op basis hiervan zijn strategische vraagstukken samengesteld die inzicht geven op de factoren die bijdragen aan de keuze om SE wel of niet toe te passen. Onder deze vraagstukken behoren onder meer: een groot aantal stakeholders, een groot aantal klanteisen, inspecties van de klant en risicovolle locaties. Tevens is onderzoek gedaan naar de praktijk bij BAM E&W. Dit is gedaan aan de hand van interviews. In de interviews zijn de deelnemers gevraagd naar interne en externe factoren die de keuze om SE toe te passen beïnvloeden. Op basis van deze factoren zijn strategische vraagstukken samengesteld. Uit de strategische vraagstukken is onder andere naar voren gekomen dat de contractvorm, aantal stakeholders, type opdrachtgever en de omgevingskarakteristieken invloed hebben op de keuze om SE al dan niet toe te passen. Op basis van de omstandigheden en voorwaarden die door zowel de theorie als praktijk gespecificeerd zijn, is een keuzemodel samengesteld. Dit keuzemodel geeft een overzicht van alle relevante omstandigheden en voorwaarden die binnen een project van toepassing kunnen zijn. Door toepassing van het model wordt een advies gegeven over de toepassing van SE voor een gegeven project van BAM E&W. Door een feedbacksessie en projectgegevens is het keuzemodel gevalideerd en waar nodig aangepast. Dit heeft geresulteerd in een keuzemodel dat goed toepasbaar is voor de engineering afdeling van BAM E&W. Om de betrouwbaarheid van het keuzemodel te vergroten, dient het model geverifieerd te worden bij andere afdelingen en/of externe partijen. Het is belangrijk dat BAM E&W het keuzemodel alleen gebruikt als raadgevend kader. De leidinggevende dient samen met de projectverantwoordelijke voor ieder project de beslissing te maken of SE wel of niet toegepast wordt. Om het model verder te ontwikkelen is het belangrijk dat het model onderdeel wordt van de standaard werkprocedure. Zo wordt er meer informatie verzameld over het functioneren van het model en kan het model waar nodig verbeterd worden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/80479
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page