University of Twente Student Theses

Login

Hartslagvariabiliteit en hartslag als variabele voor het vroegtijdig detecteren van insulten : een pediatrische casus

Oonk, K.T. and Teeuw, M.M. and Zande, J.L. van der (2020) Hartslagvariabiliteit en hartslag als variabele voor het vroegtijdig detecteren van insulten : een pediatrische casus.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Aanleiding: Een patiënt van twee jaar oud heeft epilepsie ten gevolge van een 6q deletie. Bij een deel van de insulten heeft hij ademstops waardoor er als detectiesysteem gebruik gemaakt wordt van een pulsoximeter. Deze pulsoximeter kan niet alle insulten detecteren en naarmate de patiënt ouder en mobieler wordt, beperkt de pulsoximeter de patiënt steeds meer. Onderzoeksdoel: Insulten hebben via het autonome zenuwstelsel invloed op de hartslag en de HRV. Hartslag en HRV zijn in eerder onderzoek succesvol gebruikt om insulten vroegtijdig te detecteren. In dit onderzoek wordt onderzocht of hartslag en HRV bij deze specifieke patiënt goede variabelen zijn om insulten vroegtijdig te detecteren. Methode: Er is een meting gedaan bij de patiënt waarbij het ECG, de versnelling, saturatie en hartslag gemeten zijn en waarbij de ouders en verzorgers van de patiënt relevante observaties hebben genoteerd in een logboek. Vanuit het ECG zijn zeven HRV kenmerken in het tijdsdomein bepaald. Dit zijn de gemiddelde hartslag, de standaarddeviatie van de hartslag, het gemiddelde RR-interval, de SDNN, rMSSD, NN50 en pNN50. Hierna is per kenmerk getest of er significante verschillen zijn tussen tijdvakken waarin de patiënt een insult had, sliep en wakker was. Resultaten en conclusie: In totaal is er 56 uur ECG data verzameld. Hierin is anderhalf insult gemeten. De NN50 en pNN50 verschillen significant tussen de situaties wakker en insult (p=0,013 en p=0.021), maar niet tussen slaap en insult (p=0,358 en p=0.521). Dit geeft reden om verder onderzoek te doen of en hoe HRV gebruikt kan worden als detectiemethode voor de insulten van de patiënt. De belangrijkste aanbevelingen hierbij zijn: kenmerken uit het frequentiedomein meenemen in de resultaten en de resultaten baseren op data van meerdere insulten. Kernwoorden hartslagvariabiliteit, epilepsie, detectie, insult, 6q deletie
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:44 medicine
Programme:Technical Medicine BSc (50033)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/80480
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page