University of Twente Student Theses

Login

Suppletiebehoefte van de Nederlandse kust : een onderzoek naar zandverliezen op dieper water en een vergelijking tussen de suppletiehoefte van de Nederlandse kust en de gerealiseerde suppletievolumes

Schuiling, T.H. (2019) Suppletiebehoefte van de Nederlandse kust : een onderzoek naar zandverliezen op dieper water en een vergelijking tussen de suppletiehoefte van de Nederlandse kust en de gerealiseerde suppletievolumes.

[img] PDF
4MB
Abstract:Suppleties zijn van groot belang om de Nederlandse kustlijn op zijn plaats te houden. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer niet gesuppleerd wordt, de Nederlandse kustlijn zich met één meter per jaar terugtrekt. Om de veiligheid en andere functies van de kust zoals recreatie en natuur te waarborgen, heeft Rijkswaterstaat in haar verleden meer dan 300 suppleties gerealiseerd. Voor het ontwerpen en plannen van toekomstige suppleties, is het van belang om inzichten te hebben in de suppletiebehoefte van het Nederlandse kustsysteem. In dit onderzoek is op twee manieren getracht meer inzichten te krijgen in de suppletiebehoefte van de Nederlandse kust. Het bepalen van suppletielocaties wordt onder andere met behulp van Jaarlijkse Kustmetingen (JARKUS) gedaan. Sinds de introductie van de metingen in 1965 is het bereik van de metingen steeds groter geworden. Uit de meest recente JARKUS-data valt op, dat er op meerdere plekken in het Nederlandse kustsysteem een structurele verdieping van de diepe vooroever lijkt voor te komen. Deze structurele verdieping zou gevolgen kunnen hebben voor de suppletiebehoefte. Echter kan op basis van de huidige JARKUS-data, nog geen conclusie worden getrokken over de verdieping van de diepe vooroever. Het eerste onderzoeksdoel uit deze studie is daarom als volgt: Het creëren van inzichten in de meerjarig morfologische ontwikkeling van de Nederlandse diepe vooroever, op basis van JARKUS-data. Structurele verdieping van diepe vooroever zou dus invloed kunnen hebben op de suppletiebehoefte van het Nederlandse kustsysteem. Deze behoefte wordt bepaald aan de hand van zeespiegelstijging en de oppervlakte van het kustsysteem. Om te bepalen hoeveel gesuppleerd moet worden, dient de suppletiebehoefte makkelijk vergeleken te kunnen worden met gerealiseerde suppletievolumes. Hiervoor is het tweede onderzoeksdoel opgesteld: Het ontwikkelen van een tool, om verhoudingen tussen de gerealiseerde suppletievolumes en suppletiebehoefte van de Nederlandse kust te bepalen. Uit de resultaten blijkt dat een verdieping van de diepe vooroever optreedt bij de kustvakken Noord-Holland en Delfland. Deze verdiepingen hebben zandverliezen van de diepe vooroever tot gevolg. Echter brengen de berekende zandverliezen veel onzekerheden met zich mee, waardoor deze alleen als indicatie beschouwd kunnen worden. In vervolgonderzoek kan gekeken worden naar methodes om de onzekerheden in de berekende zandverliezen te verkleinen. Om te kunnen bepalen of de zandverliezen van de diepe vooroever invloed hebben op de suppletiebehoefte, moet uit vervolgonderzoek blijken of de zandverliezen binnen het kustsysteem blijven of dat deze verloren gaan uit het kustsysteem. Uit de suppletietool is gebleken dat het gesuppleerde zand in een klein oppervlakte wordt gedeponeerd vergeleken met de totale oppervlakte van het Nederlandse kustsysteem. Door morfologische processen verspreidt het zand zich, wat leidt tot zeewaartse uitbouw van strand en vooroever. De combinatie van uitbouw door suppleties en verdieping van de diepe vooroever, heeft tot gevolg dat er versteiling plaatsvindt van het totale kustprofiel. Uit vervolgonderzoek moet blijken wat deze versteiling voor gevolgen kan hebben.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/80533
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page