University of Twente Student Theses

Login

Dijkmonitoring in Dijkbeheer : het opstellen van een afwegingskader voor het implementeren van dijkmonitoring in het dagelijkse dijkbeheer bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Lange, B.M. de (2019) Dijkmonitoring in Dijkbeheer : het opstellen van een afwegingskader voor het implementeren van dijkmonitoring in het dagelijkse dijkbeheer bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

[img] PDF
1MB
Abstract:In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de wetgeving omtrent waterbeheer: de Waterwet is gewijzigd (Art. 1.1 Lid 1 Waterwet, 2009), de zorgplicht is ingevoerd (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2015) en de wijze van beoordelen is veranderd (Helpdesk Water, 2019d). Dit heeft als gevolg dat informatie over de toestand van de dijk steeds belangrijker wordt. Een manier om deze informatie te vergaren is door dijkmonitoring toe te passen. Dit is het langdurig meten aan de dijk, om zo meer informatie te verzamelen over parameters over de tijd en daarmee over de toestand van de dijk. Het doel van dit onderzoek is om een afwegingskader te creëren voor het implementeren van dijkmonitoring in het dagelijks dijkbeheer bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK). Om dit doel te bereiken is allereerst de huidige praktijk van het waterschap onderzocht, waarbij het huidige beheer- en onderhoudsproces is geanalyseerd, de huidige inspectiemethodes zijn geïnventariseerd en de wettelijke kaders waar het waterschap aan dient te voldoen zijn onderzocht. Hieruit is gebleken dat de wettelijke kaders vragen om een goede onderbouwing van besluiten en een zo volledig mogelijk inzicht in de toestand van de dijk. De huidige praktijk van het waterschap sluit hier niet volledig bij aan: het inzicht in de toestand van de dijken kan verbeterd worden. Vervolgens zijn de kosten en baten van dijkmonitoring onderzocht, hoewel de absolute kosten en baten niet uit te drukken zijn omdat dit sterk afhankelijk is van het doel, de gekozen aanpak en de locatie. De kostenposten bestaan uit aanschaf-, aanleg-, en onderhoudskosten en tijd. Monitoring brengt altijd baten met zich mee: er wordt altijd meer inzicht verkregen in de toestand van de dijk en soms levert het een kostenbesparing op doordat een versterking verlaat of uitgespaard kan worden. Daarnaast zorgt monitoring voor efficiëntie en doelmatigheid. Om kosten en baten tegen elkaar af te wegen, kan de methode Life Cycle Costing worden gebruikt, waarbij de kosten over de gehele levensduur van de dijk tegen elkaar uitgezet worden. Om de implementatie van dijkmonitoring in de organisatie van HHSK te bevorderen, zijn allereerst aandachtspunten binnen de organisatie vastgesteld, dit zijn het beperken van kennisleemten omtrent dijkmonitoring en het vertalen van data naar informatie. Tevens zijn de mogelijkheden om financiering te verkrijgen onderzocht, dit kan gedaan worden door budget vrij te maken, een los initiatief in te dienen, subsidie aan te vragen in de versterking of een samenwerking aan te gaan met andere waterschappen. Daarnaast zijn schalen opgesteld om de mate van volwassenheid en de mate van acceptatie van dijkmonitoringstechnieken bepaald. Ook is de aansluiting van de beheerfase met andere fasen in de levenscyclus van de dijk onderzocht, waarbij kansen gevonden zijn in de ontsluiting van data, de samenwerking tussen fasen en de overname van apparatuur. Tot slot zijn de resultaten van het onderzoek verwerkt tot een afwegingskader. Het afwegingskader kent vier stappen om dijkmonitoring te implementeren in het dijkbeheer bij HHSK, met ieder een eigen doel: het controleren van de relevantie van dijkmonitoring, het opstellen van een monitoringsvraag, het opstellen van een monitoringsstrategie en het bepalen van het moment van implementatie van dijkmonitoring in de levenscyclus van de dijk.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/80538
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page