University of Twente Student Theses

Login

Recreatief fietsverkeer Flevoland

Drenth, H.J. (2019) Recreatief fietsverkeer Flevoland.

[img] PDF
3MB
Abstract:Dit onderzoek is uitgevoerd met als doel te analyseren in hoeverre recreatief fietsverkeer in de provincie Flevoland inzichtelijk kan worden gemaakt aan de hand van bestaande databronnen. Dit onderzoek is onderdeel van een groter project: “De Fietsmonitor”. Binnen dit project wordt een monitoringstool ontwikkelend welke het fietsgebruik in de provincie Flevoland inzichtelijk maakt. De beschikbare en geschikte databronnen zijn resultaten van en groot enquête onderzoek: Het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN), resultaten van uitgevoerde fietstellingen in Flevoland tijdens de jaarlijks terugkerende fietstelweek en data over het weer. Binnen dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag: In hoeverre kan een inzichtelijke onderverdeling worden gemaakt op basis van gemeten fietsintensiteiten tussen recreatief en utilitair fietsverkeer in de provincie Flevoland gebaseerd op OViN data en gecorrigeerd voor de weersomstandigheden? Dagelijkse patronen van recreatieve en utilitaire fietsers zijn voor dit onderzoek ontleed uit het OViN. Vervolgens zijn deze ingepast in fietsmetingen in Flevoland. Hierdoor is het aandeel recreatief fietsverkeer bepaald per meetpunt ten opzichte van het totale fietsverkeer. Middels een statistische test zijn enkel de fietsmetingen behouden welke voldoende zijn benaderd. Vervolgens zijn de aandelen recreatief fietsverkeer gecorrigeerd voor de weersinvloeden. Hiervoor is gebruik gemaakt van weerdata welke beschikbaar is via het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Hierdoor zijn de aandelen recreatief fietsverkeer onafhankelijk gemaakt van de weersinvloeden. Het overgrote deel van de gemeten intensiteiten blijkt omlaag te zijn gecorrigeerd. Dit is te verklaren doordat het in september gemiddeld beter weer is, dan gemiddeld in een jaar. De bepaalde aandelen recreatieve fietsers, zowel gecorrigeerd als ongecorrigeerd en de totalen zijn vervolgens weergegeven in een interactief dashboard. In dit dashboard zijn de resultaten gekoppeld aan de telpunten op een kaart, zodat eenvoudig te interpreteren is wat de ontwikkelingen zijn over te tijd in Flevoland met betrekking tot recreatief fietsverkeer.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/80553
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page