University of Twente Student Theses

Login

Risico, wat kost dat? Berekenen en interpreteren van verwachte risicokosten op basis van het risicodossier bij GMB

Miedema, C.C.M. (2020) Risico, wat kost dat? Berekenen en interpreteren van verwachte risicokosten op basis van het risicodossier bij GMB.

[img] PDF
3MB
Abstract:Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van GMB, een aannemer in het civiele werkveld. Het doel van dit onderzoek is GMB de inzichten en handvaten te geven om het risicodossier te gebruiken bij begroten en beheersen van risicokosten op projectniveau. De hoofdvraag in dit onderzoek luidt; Hoe kan GMB het risicodossier inzetten als hulpmiddel bij begroten en kostenbeheersing? In dit verslag wordt een methode gegeven om op basis van het risicodossier de verwachte risicokosten te berekenen en deze te gebruiken bij begroten en beheersen van risicokosten. Die methode is gebaseerd op door middel van literatuuronderzoek gevonden best practices uit de sector. Onder andere de RISMAN-methode voor risicomanagement en de SSK (Standaard Systematiek Kostenramen) voor begroten. De belangrijkste bevindingen in dit onderzoek zijn dat niet alle risico’s te voorzien zijn in het risicodossier, dus dat de verwachte risicokosten niet één op één op het risicodossier gebaseerd kunnen worden (van der Meer, 2014). Er moet namelijk rekening gehouden worden met een deel ‘blind risico’. Het optreden van risico’s welke niet voorzien waren in het risicodossier. In de RISMAN-methode en SSK zijn weinig concrete handvaten gevonden om met blind risico rekening te houden. Bij GMB bleek blind risico niet onderkend te worden. In dit onderzoek wordt aan GMB een methode voorgesteld met behulp van het risicoprofiel van een project en expert judgement, een inschatting te maken van de verwachte kosten door het optreden van blind risico. Bij een hoog risicoprofiel is een verhoudingsgewijs groot deel blind risico aannemelijk, bij een laag risicoprofiel geldt het omgekeerde. Vervolgens kunnen de verwachte risicokosten, door risico’s geïdentificeerd in het risicodossier én door blind risico, gebruikt worden bij het begroten en beheersen van risicokosten. Een doorlopend thema in dit onderzoek is het vraagstuk hoe de verwachte risicokosten geïnterpreteerd moeten worden, wat vanwege de grote mate van onzekerheid in de verwachte risicokosten niet eenvoudig is. Verwachte risicokosten op basis van het risicodossier worden namelijk berekend tegen een overschrijdingskans en het aandeel blind risico is inherent onzeker, tezamen geeft dit een bedrag aan verwachte risicokosten dat slechts beperkt betrouwbaar is. Die onzekerheid in verwachte risicokosten is bij begroten lastig omdat een concurrerende prijs wordt nagestreefd, omdat bij aanbestedingen veelal (voor een belangrijk deel) op prijs wordt beoordeeld. Bij kostenbeheersing, speelt dat een onzekere prognose van de risicokosten lastig te vergelijken is tegen de begrote risicokosten. Of de risicokosten hoger of lager uit gaan vallen dan begroot is dus met weinig zekerheid te zeggen. In het kort is de conclusie van dit onderzoek dat het risicodossier (bij GMB) gebruikt kan worden om een deel van de verwachte risicokosten te berekenen. Veder moet rekening gehouden worden met een deel verwachte risicokosten door blind risico. De verwachte risicokosten kunnen gebruikt worden als basis voor het begroten van risicokosten. Ten behoeve van de kostenbeheersing kunnen de nog te verwachten risicokosten vergeleken worden tegen de begrote risicokosten om in beeld te brengen of de risicokosten hoger of lager uit gaan vallen dan begroot. De beperking in het gebruik van het risicodossier als hulpmiddel bij begroten en beheersen van risicokosten zit in de beperkte betrouwbaarheid van verwachte risicokosten.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/80873
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page