University of Twente Student Theses

Login

Reductie van de omsteltijd

Maaten, Jacco ter (2020) Reductie van de omsteltijd.

[img] PDF
1MB
Abstract:Introductie: Bedrijf X produceert sandwichpanelen. Sandwichpanelen zijn twee stalen platen met isolatiemateriaal ertussen. Deze isolatie is een schuimlaag. Het schuim komt tussen de twee stalen platen als het nog vloeibaar is en krijgt de isolerende werking wanneer het uitgehard is. Het managementteam van bedrijf X is niet tevreden met de huidige output van productielijn 2 (L2). De output is substantieel lager dan de capaciteit van de productielijn. Door het verschil tussen capaciteit en daadwerkelijke output kwam er achterstand op de planning en werden de orders te laat geleverd. Het managementteam wil het bedrijf optimaliseren. Het doel van het managementteam is om het proces stabieler te maken en daarmee de output te verhogen. Het managementteam van bedrijf X had te maken met verschillende problemen. Als kernprobleem voor dit onderzoek heb ik het volgende probleem geselecteerd: “Het setupproces van bedrijf X is niet efficiënt georganiseerd.” Om het setupproces goed te kunnen analyseren is het setupproces verdeeld over drie verschillende categorieën: de grote setup, de kleine setup en de zaagwissel. Dit onderzoek heeft enkel betrekking op de kleine setup en op de zaagwissel. De aanpak: Voor het vinden van de oplossing heeft dit onderzoek zich gericht op de beschikbare literatuur. In de literatuur zijn verschillende methoden om problemen rondom machinesetups op te lossen. De literatuur is onderzocht op de volgende onderwerpen: - Optimalisatietechnieken voor scheduling; - Productiestrategieën; - Mogelijke optimalisatiemethoden voor processen algemeen; - Mogelijke optimalisatiemethoden voor setups specifiek. De oplossing: Dit onderzoek maakt gebruik van de theorie van SMED. Deze theorie kent drie stadia voorafgegaan door een inleidend stadium. Het voorbereidende stadium analyseert de handelingen die uitgevoerd moeten worden tijdens de beide setupprocessen. Het eerste stadium maakt onderscheid tussen interne en externe handelingen, waar de regel voor geldt dat er tijdens het setupproces enkel interne handelingen uitgevoerd mogen worden. Interne handelingen staan voor handelingen die enkel tijdens de setup uitgevoerd kunnen worden en externe handelingen zijn handelingen die ook tijdens de productie uitgevoerd kunnen worden. Het tweede stadium zet zo veel mogelijk interne handelingen om in externe handelingen. In het derde stadium worden de handelingen zo veel als mogelijk gestroomlijnd. Het onderzoek behandelt van de kleine setup en de zaagwissel de verschillende stadia. Conclusie en aanbevelingen: Om het probleem op te lossen kan bedrijf X SMED implementeren. Voor zowel de zaagwissel als de kleine setup levert dit grote tijdswinsten op, zoals hierna beschreven. De zaagwissel: Het eerste stadium van de zaagwissel levert een beperkte tijdwinst op, aangezien de meerderheid van de handelingen alleen uitgevoerd mag worden tijdens stilstand, omdat het zaaghuis niet betreden mag worden tijdens productie. In het tweede stadium was optimalisatie vooral mogelijk bij het begin van de wissel en aan het einde van de wissel, door enkele handelingen te standaardiseren en te automatiseren. In het derde stadium was de optimalisatie vooral mogelijk door handmatige handelingen om te zetten in machinale handelingen wat de totale tijdsduur nogmaals verkort. De kleine setup: De toepassing van het eerste stadium voor de kleine setup levert voor bepaalde operators veel tijd op. In de huidige situatie vinden relatief veel externe handelingen plaats tijdens de setups door het gebrek aan coördinatie. De scheiding tussen externe en interne handelingen is dus van groot belang voor bedrijf X. In het tweede stadium is er sprake van optimalisatie door op een andere manier naar het productieproces te kijken. In plaats dat het setupproces voor alle operators op de zelfde tijd begint en op de zelfde tijd eindigt, is er voor alle operators een individueel start- en stopmoment van het setupproces. Deze andere zienswijze voorkomt het onnodig wachten op andere operators. De toepassing van het derde stadium op de kleine setup heeft betrekking op de verdeling van de werkzaamheden over de beschikbare operators.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/81364
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page