University of Twente Student Theses

Login

Non-invasieve bepaling van atriale geleidingseigenschappen bij patiënten met verdenking op atriumfibrilleren: Een review van beeldvormende technieken

Klok, M.E. and Fuente, P.A. de la and Somberg, E.L. and Reuvekamp, M.I. (2020) Non-invasieve bepaling van atriale geleidingseigenschappen bij patiënten met verdenking op atriumfibrilleren: Een review van beeldvormende technieken.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Om de belasting van atriumfibrilleren (AF) op patiënten te verminderen is het belangrijk de atriale geleidingseigenschappen, die ten grondslag liggen aan de pathogenese van AF, beter te begrijpen. Er is echter momenteel geen methode om non-invasief onderzoek te doen naar deze geleidingseigenschappen (zoals geleidingssnelheid en lokale activatietijd), maar beeldvormende technieken zouden hiervoor een oplossing kunnen zijn. Daarom is het doel van deze literatuurstudie om in kaart te brengen welke noninvasieve beeldvormende technieken potentie hebben om atriale geleidingseigenschappen te bepalen in patiënten, die verdacht worden op het ontwikkelen van AF. De techniek moet zodanig hoge spatiële en temporele resoluties hebben, dat het snelle depolarisatiefront over het hartweefsel gevolgd kan worden. Daarnaast mag de techniek niet duur of belastend zijn voor de patiënt en is bij voorkeur mobiel, zodat het op grote schaal toegepast kan worden. Ultrasound (US) bleek het best aan deze eisen te voldoen. Vervolgens zijn verschillende US-technieken, zoals Backscatter Tensor Imaging en Electromechanical Wave Imaging, onderzocht op hun mogelijkheden om de atriale geleidingseigenschappen te kwantificeren. Door inter-frame deformaties te detecteren geeft Electromechanical Wave Imaging informatie over zowel de richting als de snelheid van een mechanisch golffront in een cardiale cyclus. Om de gewenste temporele resolutie te bereiken, vereist deze techniek een systeem met een hoge frame rate. Om het gemeten patroon van activatie te verduidelijken, is het nuttig om informatie over de oriëntatie van de hart vezels toe te voegen aan de informatie over het mechanische golffront. Backscatter tensor imaging is een high frame rate US-techniek, die door de spatiële coherentie van de terugwaartse verstrooiing van US te analyseren de vezeloriëntatie in beeld kan brengen. Op dit moment wordt high frame rate US alleen nog in experimentele setting gebruikt en bestaat nog geen standaard software voor de analyse hiervan. De hedendaagse snelle ontwikkelingen in analysealgoritmes bieden perspectief voor de toekomst voor de combinatie van Backscatter Tensor Imaging en Electromechanical Wave Imaging. Wanneer de algoritmes geoptimaliseerd zijn, zouden deze technieken samen het verband kunnen leggen tussen afwijkende fysiologie en pathologisch hartweefsel.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:44 medicine, 50 technical science in general
Programme:Technical Medicine BSc (50033)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/81486
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page