University of Twente Student Theses

Login

Patiëntenparticipatie bij het innovatieproces van technologie-ondersteunende leefstijlinterventies voor mensen met diabetes type 2

Sloof, M. and Pouwe, F. (2020) Patiëntenparticipatie bij het innovatieproces van technologie-ondersteunende leefstijlinterventies voor mensen met diabetes type 2.

[img] PDF
788kB
Abstract:Diabetes type 2 is een voorkomende aandoening die samenhangt met leefstijlfactoren zoals te weinig lichaamsbeweging en overgewicht. Het is daarom belangrijk dat mensen met deze aandoening een gezonde levensstijl nastreven. eHealth toepassingen gericht op leefstijlverbeteringen kunnen hierbij ondersteunen. Er zijn veel eHealth toepassingen beschikbaar, echter worden er maar weinig gebruikt in de praktijk. Dit kan liggen aan een gebrekkige implementatie. Om eHealth succesvol in te bedden in de zorg, is het belangrijk dat deze goed geadopteerd wordt in de praktijk. Adoptie houdt in dat de eindgebruikers van eHealth de gedragsintentie hebben om eHealth te gebruiken. Een reden waarom eHealth niet goed geadopteerd wordt in de praktijk is het ontbreken van het betrekken van de eindgebruikers bij de ontwikkeling en invoering van eHealth. Hierdoor sluit eHealth niet aan bij de wensen en behoeften van de eindgebruikers. In dit onderzoek wordt gefocust op de patiënt als eindgebruiker. In dit cross-sectionele vragenlijstonderzoek wordt onderzocht op welke momenten en manieren in het innovatieproces patiënten met diabetes type 2 betrokken willen worden. Om de momenten van het innovatieproces in kaart te brengen is de CeHRes roadmap gebruikt. Om de manieren van participatie in kaart te brengen wordt gebruik gemaakt van de participatieladder van Arnstein. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre patiënten gemotiveerd en competent zijn om betrokken te zijn bij het innovatieproces, of zij beïnvloed worden door middelen en hun omgeving en of zij verwachten dat eHealth hen iets oplevert. Hiervoor wordt het onderzoek van Lemmens et al. en het UTAUT model gebruikt. De vragenlijst is ingevuld door negentien respondenten. Uit de resultaten bleek dat respondenten erg enthousiast zijn over alle momenten binnen het innovatieproces van de CeHRes roadmap. De manier waarop de respondenten het liefst betrokken willen zijn is via een vragenlijst. Verder laten de resultaten zien dat respondenten gemotiveerd zijn om hun mening te geven als hun eigen leven met diabetes en dat van anderen verbetert. Echter hebben respondenten niet veel vertrouwen dat zij een waardevolle inbreng kunnen geven of genoeg kennis hebben over eHealth. Respondenten gaven ook aan dat zij niet geïnteresseerd zijn in een vergoeding of beïnvloed worden door hun eigen omgeving. Respondenten gaven aan wel beïnvloed te worden door de zorgverlener. Ten slotte gaven respondenten aan vertrouwen te hebben dat eHealth ervoor zorgt dat de diabeteszorg verbetert. Een kanttekening aan het onderzoek is dat er maar negentien respondenten zijn die de vragenlijst hebben ingevuld en dat een aantal respondenten tegenstrijdige antwoorden hebben gegeven. Bij de conclusie en aanbevelingen van dit onderzoek moet dus een slag om de arm worden gehouden. Resultaten kunnen rooskleuriger of juist negatiever zijn, dan in werkelijkheid het geval is. Het onderzoek zal dus nog een keer moeten worden uitgevoerd om een goede conclusie te kunnen trekken en goede aanbevelingen te doen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:70 social sciences in general
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/81587
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page