University of Twente Student Theses

Login

De veranderingen van de modus van de gezonde volwassene, klachten en welbevinden bij cliënten met complexe persoonlijkheidsproblematiek

Flikweert, E.T.L. (2020) De veranderingen van de modus van de gezonde volwassene, klachten en welbevinden bij cliënten met complexe persoonlijkheidsproblematiek.

[img] PDF
488kB
Abstract:In dit onderzoek is de samenhang tussen de verandering in de modus van de gezonde volwassene en de verandering in klachten en welbevinden onderzocht bij cliënten met persoonlijkheidsproblematiek, in een klinische setting tijdens en na afloop van de behandeling. De kliniek waar het onderzoek is uitgevoerd biedt klinische psychotherapie op basis van schematherapie. Aan dit onderzoek hebben 128 deelnemers deelgenomen. Het doel van schematherapie is de oorsprong van gedragspatronen te achterhalen en te veranderen. De focus wordt gelegd op het ontwikkelen van een gezonde kant bij het individu, die de modus van de gezonde volwassene wordt genoemd. Daarbij wordt de focus ook gelegd op het verminderen van klachten en het ervaren van welbevinden. Eerdere studies zijn gericht op het verminderen van disfunctioneel gedrag, maar niet specifiek op het verbeteren van de gezonde kant van de cliënt. Het betreft een longitudinaal onderzoek waarbij gebruik werd gemaakt van een naturalistisch prospectief, within subjects design. Gedurende de 12 maanden dat de deelnemers zijn opgenomen in de kliniek hebben er drie metingen plaatsgevonden, een half jaar na opname heeft er een follow-upmeting plaatsgevonden. Er werd daarbij gebruik gemaakt van de vragenlijsten: Mental Health Continuum-Short Form (MHC-SF), Brief Symptom Inventory (BSI) en Schema Modi Inventory (SMI). Uit de resultaten van dit onderzoek komt naar voren dat er gedurende de behandeling samenhang is tussen de veranderingen in de gezonde volwassene en de veranderingen in klachten en welbevinden. Ook is er een zwakke negatieve samenhang gevonden tussen de veranderingen in de gezonde volwassene en de veranderingen in welbevinden na afloop van de behandeling. Er is geen samenhang gevonden tussen de veranderingen in de gezonde volwassene en de verandering in klachten na afloop van de behandeling. Geconcludeerd kan worden dat er veranderingen plaatsvinden, zowel gedurende als na afloop van de behandeling met schematherapie. De gezonde volwassene en het welbevinden nemen toe en de klachten nemen af. Een opvallende bevinding is echter dat respondenten die tijdens de behandeling meer groei vertonen in de gezonde volwassene, meer terugval in welbevinden hebben na afloop van de behandeling. Voor de behandeling wordt aanbevolen om deze meer te richten op het leven buiten de kliniek na opname, waarbij wordt aangeraden om te onderzoeken welk effect de focus op het terugkeren naar de maatschappij heeft op de negatieve samenhang tussen de gezonde volwassene en het welbevinden.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Mediant, Hengelo
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/81693
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page