University of Twente Student Theses

Login

Tekstboek uitkomst na CABG : een nieuw hulpmiddel om de kwaliteit van een coronaire bypassoperatie te meten

Hasper, Marvin and Gourie, Orkino (2020) Tekstboek uitkomst na CABG : een nieuw hulpmiddel om de kwaliteit van een coronaire bypassoperatie te meten.

[img] PDF
1MB
Abstract:Aanleiding Kwaliteit van hartchirurgische zorg wordt in Nederland goed geregistreerd. Nadat de kwaliteit in kaart is gebracht, kunnen ziekenhuizen de kwaliteit onderling vergelijken en verbeteren. Een hulpmiddel om de kwaliteit te meten is de ‘tekstboek uitkomst’ (TU) – een resultaat ‘volgens het boekje’. Een TU is een samengestelde uitkomstmaat van verschillende indicatoren en betekent een succesvolle operatie en duurzaam herstel voor de patiënt. In veel disciplines van de chirurgische zorg is een TU beschikbaar - in de hartchirurgische zorg nog niet. Daarom richt deze studie zich op het maken en berekenen van een TU na een coronaire bypassoperatie (CABG). De onderzoeksvraag van dit onderzoek is: ‘Hoe moet de tekstboek uitkomst eruit komen te zien en wat is deze tekstboek uitkomst bij patiënten in het Medisch Spectrum Twente na coronaire bypasschirurgie in de periode 2014 tot en met 2017?’. Methode Dit onderzoek werd uitgevoerd met data van het Thoraxcentrum Twente (TCT), onderdeel van het Medisch Spectrum Twente. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, is er literatuuronderzoek gedaan om beschikbare indicatoren te beschrijven. Er is gezocht naar reeds ontwikkelde TU’s binnen andere chirurgische vakgebieden. Ook is de eventuele generaliseerbaarheid van de TU naar het buitenland beschreven. Na het literatuuronderzoek zijn er interviews gehouden met Nederlandse hartchirurgen om de relevante indicatoren voor een TU te selecteren. Door literatuuronderzoek en interviews is het type uitkomstmaat bepaald. Daarna is met behulp van een digitale vragenlijst aan hartchirurgen de gewogen uitkomstmaat samengesteld. Als laatst is de TU berekend met de dataset van het TCT. Resultaten In totaal zijn er 2060 patiënten geïncludeerd in deze studie die een CABG hebben ondergaan. Uit de interviews zijn de volgende indicatoren voor een TU geselecteerd: 30-daagse overleving inclusief ziekenhuisoverleving, 120-daagse overleving, 1-jaars overleving, vrij van diepe sternumwondinfectie binnen 30 dagen, vrij van CVA met restletsel tijdens opname, vrijheid van myocardinfarct met een followup van een 1 jaar en vrijheid van een coronaire reïnterventie. Na analyse scoorde 87% van de patiënten in deze studie positief op alle indicatoren en heeft daarmee een TU bereikt – een resultaat ‘volgens het boekje’. De TU is met Nederlandse indicatoren berekend en nu alleen nog in Nederland te gebruiken. Met sommige aanpassingen is de TU te vertalen naar andere landen. Uit de regressieanalyse van de patiëntkarakteristieken blijkt dat EuroSCORE I, EuroSCORE II en eerdere cardiochirurgie significante voorspellers zijn voor de TU. Verder is de TU op een binaire, ordinale en gewogen manier berekend. Conclusie In totaal heeft 87% van de patiënten in het TCT een succesvolle operatie en duurzaam herstel gehad. De TU is een nieuwe samengestelde uitkomstmaat die in één oogopslag inzicht geeft in de kwaliteit van zorg na CABG. Deze maat dient als aanvulling op de bestaande indicatoren. Als deze maat voor alle hartchirurgische centra berekend wordt, kunnen de prestaties gemakkelijk worden vergeleken, voor zowel zorgverleners, patiënten en zorgverzekeraars.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:44 medicine, 50 technical science in general, 70 social sciences in general
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/81707
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page