University of Twente Student Theses

Login

Gebruik van online keuzehulpen : een systematische literatuurstudie naar de invloed van een online keuzehulp op ‘samen beslissen’ tussen arts en patiënt in tweedelijnszorg

Elferink, S.E.M. (2020) Gebruik van online keuzehulpen : een systematische literatuurstudie naar de invloed van een online keuzehulp op ‘samen beslissen’ tussen arts en patiënt in tweedelijnszorg.

[img] PDF
2MB
Abstract:Patiënten willen graag meer ‘samen beslissen’ tijdens gesprekken met zorgverleners, maar ervaren dit nog niet voldoende. Een online keuzehulp zou het proces van ‘samen beslissen’ kunnen ondersteunen. Het doel van dit onderzoek is om een overzicht te geven van bestaande literatuur over online keuzehulpen in tweedelijnszorg met een focus op de invloed van een online keuzehulp op ‘samen beslissen’. Daarnaast wordt gekeken naar het gebruik van online keuzehulpen tijdens een pilotfase in Ziekenhuisgroep Twente (ZGT). De hoofdvraag die in dit onderzoek beantwoord zal worden luidt: Wat is de toegevoegde waarde van een online keuzehulp bij ‘samen beslissen’ vanuit arts- en patiëntperspectief in tweedelijnszorg? Middels een systematische literatuurstudie wordt een overzicht gegeven van de huidige literatuur over online keuzehulpen en de invloed op ‘samen beslissen’ in tweedelijnszorg. Daarnaast is gekeken naar andere factoren waar online keuzehulpen mogelijk invloed op kunnen hebben zoals kosten. In ZGT zijn SDM-Q9 vragenlijsten uitgezet om het niveau van ‘samen beslissen’ te bepalen voor de inzet van de online keuzehulpen en het gebruik van de online keuzehulpen tijdens de pilotfase wordt geregistreerd. Alle gevonden artikelen hebben één of meerdere positieve gevolgen van de inzet van een online keuzehulp geconstateerd. In drie situaties zijn negatieve resultaten ontdekt. Negatieve effecten zijn gevonden bij; voorbereid zijn op het maken van een beslissing, de invloed van angst- en depressiesymptomen en voorkeur voor een papieren keuzehulp. Uit de vier variabelen die het meest van invloed zijn op ‘samen beslissen’ is een conceptueel model gecreëerd. Deze variabelen zijn: beslissingsambivalentie, begrijpen van informatie, behandelingsvoorkeur en betrokkenheid van de patiënt. ‘Samen beslissen’ is afhankelijk van persoonlijke voorkeuren, daarom is een online keuzehulp minder geschikt voor angstige en depressieve patiënten en patiënten met een voorkeur voor een papieren versie. Naar het perspectief van medisch specialisten ten aanzien van online keuzehulpen moet verder onderzoek gedaan worden. Voor de meeste patiënten dragen online keuzehulpen bij aan een verminderd beslissingsconflict, patiënten begrijpen informatie beter en ondergaan vaker een behandeling in lijn met hun persoonlijke behandelingsvoorkeuren. Daarnaast is een patiënt meer betrokken bij het beslissingsproces. Online keuzehulpen ondersteunen ‘samen beslissen’. Aanbeveling aan het ZGT is daarom om door te gaan met de pilot online keuzehulpen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:05 communication studies
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/81721
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page