University of Twente Student Theses

Login

Naar optimalisatie van het zorgtraject, de verwijzingen en patiënttevredenheid over de zorg bij chronische pijn aan het bewegingsapparaat in 1e, 2e en 3e lijns-zorg

Leeferink, F.J. and Bessembinder, G.R. (2020) Naar optimalisatie van het zorgtraject, de verwijzingen en patiënttevredenheid over de zorg bij chronische pijn aan het bewegingsapparaat in 1e, 2e en 3e lijns-zorg.

[img] PDF
5MB
Abstract:Een groot deel van de Nederlandse bevolking (18%) ervaart chronische pijn. Chronische pijn wordt door patiënten het vaakst ervaren aan het bewegingsapparaat. Bij het leveren van kwalitatief goede zorg voor deze patiënten is tijdige, veilige en patiënt georiënteerde zorg onder andere erg belangrijk. Uit onderzoek blijkt echter dat 30% van de mensen die behandeld worden voor chronische pijn aan het bewegingsapparaat wordt terugverwezen naar de huisarts. Er is daarnaast nog geen specifiek onderzoek uitgevoerd naar het zorgtraject en naar de tevredenheid van patiënten met chronische pijn aan het bewegingsapparaat. Het doel van dit onderzoek is daarom om vanuit het patiëntenperspectief een duidelijk beeld te creëren van de mogelijke verbeterpunten in het huidige zorgtraject. De volgende onderzoeksvraag staat daarbij centraal: “Hoe kan de tevredenheid van patiënten met chronische pijn aan het bewegingsapparaat worden verbeterd bij (door)verwijzingen en behandelingen binnen de eerste, tweede en derdelijnszorg, om de kwaliteit van zorg te verbeteren?” Daarbij werden er drie deelvragen opgesteld die het zorgtraject, de verwijsfactoren en de positieve en negatieve ervaringen van de patiënten met chronische pijn aan het bewegingsapparaat in kaart brachten. Tussen 11 en 24 mei 2020 namen 84 mensen met chronische pijn aan het bewegingsapparaat uit Nederland deel aan een digitaal vragenlijstonderzoek. Zowel kwalitatieve, kwantitatieve als sociale netwerkanalyse werd toegepast om de data te analyseren. Een subanalyse werd uitgevoerd voor respondenten uit Twente, om een bijdrage te kunnen leveren aan het ‘PReferral Project’. Respondenten hebben gemiddeld 3 verschillende verwijzingen gehad voor behandeling (heel Nederland SD=3,2, range 0-17) (Twente SD=2.8, range 0-15). De huisarts verwees de respondenten uit heel Nederland naar 34 en uit Twente naar 29 verschillende reguliere en alternatieve zorgverleners in de 1e, 2e en 3e lijn, het vaakst naar de fysiotherapeut (heel Nederland n=55) (Twente n=27), orthopeed (heel Nederland n=37) (Twente n=17) en neuroloog (heel Nederland n=34) (Twente n=10). De keuze voor verwijzing werd volgens de respondent meestal ingegeven door de specifieke klachten (heel Nederland 63,4%) (Twente 66,9%), op basis van beroepsrichtlijnen (heel Nederland 13,1%) (Twente 13,6%) of vanwege de voorkeur van de patiënt (heel Nederland 7,7%) (Twente 8,7%). Respondenten waardeerden de tevredenheid met hun gehele zorgtraject laag op een 0-10 schaal (heel Nederland gem=5,5, SD=2) (Twente gem=5,6, SD=2,2). Ook de communicatie tussen zorgverleners werd als zeer matig ervaren op een 0-10 schaal (heel Nederland gem=5,2, SD=2,5) (Twente gem =5,6, SD=2,6). De zorgtrajecten van mensen met chronische pijn aan het bewegingsapparaat blijken zeer divers. Hoewel dit onderzoek geen uitspraken doet over de juistheid van de verwijzing, wijst het grote aantal verwijzingen vanaf de huisarts op een suboptimaal proces. Daarnaast geeft de matige patiënttevredenheid een duidelijk signaal voor verbetering van de zorg voor mensen met chronische pijn aan het bewegingsapparaat, waarbij vooral de communicatie tussen zorgverlener en patiënt en tussen zorgverleners zelf aanpassingen behoeft.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:44 medicine
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/81737
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page