University of Twente Student Theses

Login

Voorkomen van failure to thrive in baby's met een congenitale hernia diafragmatica; Een voorstudie naar het objectiveren van ademarbeid met behulp van elektromyografie

Bouwmeester, J. and Kouwenhoven, M.C.J. and Veen, K. van der and Visscher, A.D.I. (2020) Voorkomen van failure to thrive in baby's met een congenitale hernia diafragmatica; Een voorstudie naar het objectiveren van ademarbeid met behulp van elektromyografie.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Probleemstelling: Failure to thrive (FTT) vormt een probleem bij neonaten met een congenitale hernia diafragmatica (CHD). Ondanks onderzoeken naar FTT op de langere termijn, is slechts weinig bekend over FTT in de eerste weken. FTT wordt in het ziekenhuis vastgesteld bij een groei van minder dan 20 gram per dag en wordt gevolgd met behulp van groeicurves. In de behandeling van CHD patiënten worden regelmatig stappen richting zelfstandigheid gezet. Wanneer FTT optreedt, zijn zorgverleners genoodzaakt stappen terug te zetten. Dit is nadelig voor de patiënt, de ouders en de zorg. Voor een goede behandeling is het voorspellen van FTT gewenst. Doel: Het doel van dit onderzoek het vinden van een methode om FTT bij CHD patiënten te voorspellen. Methode: Om een voorspellende meetmethode te vinden zijn interviews gehouden om inzicht te verkrijgen in de huidige behandeling, eisen voor een voorspellende methode en relevante groeifactoren. Vervolgens is literatuuronderzoek gedaan naar mogelijke voorspellende methoden en technieken. Na voorselectie zijn drie technieken uitgewerkt en is een advies opgesteld. Conclusie: FTT wordt momenteel gedefinieerd als uitblijven of vertragen van groei. Door groei nauwkeuriger te bepalen en verbruik te objectiveren zal meer inzicht verkregen worden in het wel/niet optreden van FTT. Electrical Impedance Tomography (EIT) en Bio-impedantie analyse (BIA) bieden mogelijkheden om in de toekomst groei nauwkeuriger te bepalen, maar hiervoor is nog veel onderzoek nodig. Elektromyografie (EMG) van de ademhalingsspieren biedt vandaag de dag de mogelijkheid om de ademarbeid te objectiveren, waarmee verbruik inzichtelijk wordt en FTT mogelijk voorspeld kan worden. Advies: Wij adviseren een onderzoek te starten naar de mogelijkheden van elektromyografie van ademhalingsspieren bij neonaten met een gecorrigeerd CHD. Het doel van EMG is inzicht verkrijgen in ademarbeid op zowel de lange als korte termijn. Wij geloven dat een verbeterd en geobjectiveerd inzicht in de ademarbeid bij zal dragen aan het voorspellen en behandelen van failure to thrive.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:44 medicine, 50 technical science in general
Programme:Technical Medicine BSc (50033)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/81746
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page