University of Twente Student Theses

Login

Verbanden zien met behulp van schematische weergave in het wiskundeonderwijs

Basic, M. (2020) Verbanden zien met behulp van schematische weergave in het wiskundeonderwijs.

[img] PDF
2MB
Abstract:Ondanks dat relationeel begrip evidente voordelen heeft in het wiskundeonderwijs, wordt de nadruk vaak gelegd op instrumenteel begrip. Leerlingen hebben hierdoor moeite met het abstraheren van belangrijke informatie, het herkennen van verbanden tussen verschillende onderwerpen en het integreren van nieuwe informatie met hun bestaande kennis. Hierom is in dit onderzoek getracht te achterhalen hoe het relationele begrip van leerlingen vergroot kan worden en hoe leerlingen hier zelf in staan. Onderzoek heeft aangetoond dat begrippennetwerken hierin hulp kunnen bieden. Een begrippennetwerk is een grafische weergave van de relaties tussen begrippen. In dit onderzoek zijn twee vergelijkbare groepen onderzocht, waarbij de experimentele groep wel een begrippennetwerk gepresenteerd kreeg en de controlegroep niet. Beide groepen hebben een pre- en een post-test gemaakt waar hun relationele begrip werd getest en hun prestaties op deze tests zijn met elkaar vergeleken. Het gemiddelde van de experimentele groep nam hierbij toe terwijl het gemiddelde van de controlegroep zelfs lichtelijk afnam. Hieruit kon voorzichtig geconcludeerd worden dat het begrippennetwerk een positief effect heeft gehad op het relationele begrip van leerlingen.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:31 mathematics, 81 education, teaching
Programme:Educational Science and Technology MSc (60023)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/82404
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page