University of Twente Student Theses

Login

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’ : bestuurskundig onderzoek naar interdisciplinaire samenwerking tussen het sociaal en fysiek domein, ten behoeve van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet

Witteveen, Sòny (2020) ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’ : bestuurskundig onderzoek naar interdisciplinaire samenwerking tussen het sociaal en fysiek domein, ten behoeve van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet.

[img] PDF
1MB
Abstract:In opdracht van de gemeente Hengelo, is onderzoek gedaan naar interdisciplinaire samenwerking tussen het sociaal en fysiek domein. Het onderzoek richtte zich op het thema ‘de gezonde fysieke leefomgeving, in het kader van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet en de gezondheidsnota 2020-2024. Het onderzoek is opgebouwd uit vier deelvragen en één hoofdvraag. Centraal in dit onderzoek stond de betekenis van interdisciplinaire samenwerking en beleidsintegratie bij het thema gezonde fysieke leefomgeving in de aankomende Omgevingswet tussen het sociaal en fysiek domein. De hoofdvraag werd dan ook als volgt geformuleerd: In hoeverre heeft interdisciplinaire samenwerking en beleidsintegratie een meerwaarde voor de samenwerking tussen het sociaal en fysiek domein en hoe kan dit binnen het thema van de gezonde fysieke leefomgeving in de Omgevingswet worden georganiseerd? Voor het beantwoorden van de centrale hoofdvraag, is naar de achterliggende theorie van interdisciplinaire samenwerking en beleidsintegratie gekeken. Op basis van de literatuur zijn zes hypothesen opgesteld die zijn verspreid over de 4 deelvragen. Voor het beantwoorden van de hoofdvraag en het vaststellen van de gestelde hypothesen, is het onderzoek uitgevoerd door middel van een mixed-methods methode. Hiervoor is gebruik gemaakt van kwantitatieve gegevens van de IIC-index die de samenwerking tussen disciplines meet binnen de indicatoren van interdisciplinaire samenwerking aan de hand van een 5 point likert scale survey. Deelnemers van de survey konden in de survey kiezen tussen de schalen: 1= helemaal niet mee eens, 2=niet mee eens, 3-=neutraal, 4=mee eens, en 5=helemaal mee eens. Voor de survey namen in totaal n=42 respondenten van sociaal en fysiek aan mee. Hierin is voornamelijk gekeken naar de gemiddelden en standaarddeviaties in de scores tussen de domeinen. Vervolgens, gebaseerd op de resultaten van de IIC-index zijn N=10 (5 sociaal, 5 fysiek) semigestructureerde interviews afgenomen. Er is hierin nader ingaan op percepties en ervaringen van interdisciplinaire samenwerking en beleidsintegratie tussen professionals van het sociaal en fysiek domein hoe dit in de Omgevingswet kan worden georganiseerd binnen het thema gezonde fysieke leefomgeving.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration MSc (60020)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/83419
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page