University of Twente Student Theses

Login

Compacte winkelgebieden in bestuurlijk perspectief

Buunk, L.G.A. (2020) Compacte winkelgebieden in bestuurlijk perspectief.

[img] PDF
576kB
Abstract:De bankencrisis aan het einde van de jaren ’00 heeft een blijvend effect gehad op de winkelstraat. Het aanbod krimpt en de winkelleegstand stijgt, met alle gevolgen van dien. Veel gemeenten proberen met deze nieuwe realiteit om te gaan door een compact winkelgebied te realiseren: detailhandel concentreren in het centrum en winkelpanden buiten het centrum ombouwen tot woningen en andere niet-winkelfuncties. Maar hoe werken gemeenten naar een compact winkelgebied toe? In deze casusstudie worden vier gemeenten die een compact winkelcentrum trachten te realiseren geanalyseerd en vergeleken om te kijken hoe gemeenten het compacte winkelgebied proberen te realiseren. De meeste casussen passen een combinatie van verschillende type sturingsinstrumenten toe. Financiële incentives (de peen) en het meerzijdige instrumentarium zijn hierbij het meest populair. Het gebruik van de zweep, het juridisch instrumentarium, is gelimiteerd. Deze sturingsinstrumenten worden voornamelijk in de verruimende dimensie geplaatst. Daarnaast worden de algemene en individuele dimensies in vergelijkbare mate toegepast. Een hoge mate van voluntaire sturing, pluriformiteit, interdependentie en ‘meerzijdigheid’ maken het dat het beleid grotendeels tot stand komt en uitgevoerd wordt binnen een netwerkmodel. De contouren van het beleidsvorming en -uitvoering zijn vergelijkbaar, maar de casussen verschillen in de exacte uitwerking.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration MSc (60020)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/83638
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page