University of Twente Student Theses

Login

Hoe komen leerlingen tot een keuze voor het keuzevak maatschappijwetenschappen?

Veldhuizen, Tom J. (2020) Hoe komen leerlingen tot een keuze voor het keuzevak maatschappijwetenschappen?

[img] PDF
973kB
Abstract:De aanleiding voor het onderzoek is de motivatie van leerlingen om te kiezen voor het vak maatschappijwetenschappen. Op basis van de literatuurstudie naar de motivatie van de leerlingen, is een focusgroep uitgevoerd. Voor de focusgroepen, een kruising tussen interview en observatie, zijn leerlingen benaderd via hun mentoren. Op basis van leeftijd (16+), klas en profielkeuze zijn de focusgroepen samengesteld. Het aantal leerlingen dat kiest voor maatschappijwetenschappen varieert sterk het ene jaar ten opzichte van het andere jaar, zonder een duidelijke aanleiding of reden en ook niet duidelijk ten opzichte van de verwachten leerlingaantallen van de school. Ligt dit enerzijds aan de eigen intrinsieke motivatie van de leerling die kan wisselen of is er sprake van extrinsiek te verklaren gedrag ten aanzien van de vakkeuze zelf? Voor wat betreft de intrinsieke motivatie van keuzes is gekeken naar de rationale actor en gepland gedrag. Anderzijds voor de extrinsieke motivatie zal gekeken worden naar de vakbeleving, de rol van direct betrokken actoren en de rol van sociale invloed. Uit dit onderzoek komt naar voren dat leerlingen vinden dat zij zelf heel goed een keuze kunnen maken met de informatie die ze wordt aangereikt of die ze zelf achterhalen. Hoewel de leerlingen vinden dat het plaatje nog niet volledig is qua informatievoorziening, hebben zij wel een goed beeld van wat hun mogelijkheden en te verwachten opbrengsten zijn en staan ze achter hun keuzes. Het raadplegen van de decaan en docenten wordt als de minste voorkomende bron benoemd, vergelijkbaar met het beeld onder de leerlingen. Enkel met sporadische inhoudelijke vragen komen leerlingen direct uit bij een (vak)docent of de decaan, vaak pas naar doorverwijzing vanuit de mentor die wordt gezien als de procesbegeleider. Vrienden en klasgenoten zijn ook beperkt van invloed op de daadwerkelijk te maken keuze. Wat door de leerlingen als belangrijk werd gezien waren de voorlichtingslessen- en avonden. Hoewel de leerlingen veelal een keuze hadden voorgenomen of gemaakt, werd hierbij het vinden van de bevestiging als zeer belangrijk gezien. Een kritische noot was ook sterk zichtbaar bij de leerlingen. Hoewel de voorlichtingslessen als zeer inzichtvol werden gezien, was de organisatie en de invulling ervan te karig of te ongericht. Leerlingen willen liever meer vakken of meerdere lessen meemaken van een vak om een goed oordeel te kunnen vellen met het oog op hun te maken keuzes. De invloed van hun vrienden en klasgenoten is door het niet volledig benutten van alle mogelijke voorlichtingslessen groter, dan wanneer ze alle keuzevakken ook in de voorlichting kunnen meemaken.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Educational Science and Technology MSc (60023)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/84445
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page