University of Twente Student Theses

Login

Creativiteit in bedrijven, Ongrijpbaar maar noodzaak

Mark, Judith van der (2007) Creativiteit in bedrijven, Ongrijpbaar maar noodzaak.

[img] PDF
1MB
Abstract:Bedrijven krijgen een steeds grote focus op esthetica van hun producten. Deze belangstelling groeit zeker de laatste jaren en is zelfs een onderdeel van de strategie. Vraag is alleen, hoe deze bedrijven het voor elkaar krijgen om goed te presteren. Deze bacheloropdracht probeert antwoord te geven op hoe een bedrijf creativiteit door middel van klimaat en rollen vormgeeft om op die manier een zo hoog mogelijke innovatierestatie te genereren. Binnen deze bacheloropdracht is een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte. In het theoretische gedeelte worden voor de termen binnen de onderzoeksvragen antwoord gegeven met de hulp van literatuur. Creativiteit is een essentieel ingredient voor een sccesvolle innovatie. Innovatie is een gevolg van individueel streven en het systeem binnen een organisatie wat creativiteit faciliteert. Innovatie is dus een succesvolle implementatie van creativiteit. Creativiteit in een organissaite kan dus zichtbaar gemaakt worden door een helder ontwerpproces te organiseren gepast voor de werknemers die de organisatie in zicht heeft. Binnen dit ontwerpproces zijn de variabelen klimaat en rollen essentieel. Bij de variabele klimaat zijn er negen essentiele factoren, namelijk uitdaging,vrijheid, idee support, vertrouwen en openheid, speelsheid en humor, debatteren, conflicten, risico nemen en tijd waar een creatief bedrijf hoog op moet scoren. Bij de variabele rollen staan de vijf kritieke fincties, namelijk de idee generator, ondernemer, project leider, sponsor en gate keeper. Zonder de markt kan een organisatie niet innoveren. Daarom moet een bedrijf goed presteren op marktvraag en anticiperen op deze marktvraag. In dit onderzoek staat dus deze prestatie centraal. Daarbij is prestatie opgedeeld in een korte termijn en een lange termijn, respectievelijk operationeel effectief en strategische flexibiliteit genoemd. Het praktijkgedeelte van deze bacheloropdracht toont aan dat de gestelde eisen vanuit de literatuur aan een creatief bedrijf niet gehaald kunnen worden. In de subset die in deze opdracht is gebruikt vallen de resultaten tegen. Alle geenquenteerde bedrijven hebben een strategie op productdesign of productinnovatie. Maar de scores bij de variabelen zijn tegenvallend. Op klimaat scoren de bedrijven gemiddeld lager dan verwacht. Bij de rollen zijn wel een tweetal rollen standaard bij de geenquenteerde bedrijven, maar zijn niet alle rolllen aanwezig. Op gebeid van de prestatie vallen de scores nog wel mee, waardoor de score van het klimaat beter verklaard kan worden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:21 art forms
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/847
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page