University of Twente Student Theses

Login

Reactiviteit, subjectieve participanten onderzoekservaringen en alcohol craving-inducerende triggers binnen een 100-dagen durend Experience Sampling Method-onderzoek: een kwalitatief onderzoek

Yong, Sander (2020) Reactiviteit, subjectieve participanten onderzoekservaringen en alcohol craving-inducerende triggers binnen een 100-dagen durend Experience Sampling Method-onderzoek: een kwalitatief onderzoek.

[img] PDF
271kB
Abstract:Alcoholverslaving is een chronische ziekte die gepaard gaat met subjectieve emoties welke waarschijnlijk een belangrijke rol spelen bij een terugval in het gebruik van alcohol. Alcohol craving, een intense drang om alcohol te consumeren, is een subjectief gevoel wat vaak genoemd wordt door individuen die kampen met deze ziekte. Het eerste onderzoeksdoel van deze kwalitatieve studie is een exploratie op welke positieve en negatieve manieren alcoholverslaafde patiënten reageren op het herhaaldelijk bevraagd worden op hun alcohol craving tijdens een 100-dagen durend Experience Sampling Method-onderzoek (ESM). Het tweede onderzoeksdoel is tevens een exploratie, maar dan gericht op de ervaringen van deze alcoholverslaafde patiënten met betrekking tot hun langdurige ESM-onderzoeksdeelname. Ten slotte is het derde onderzoeksdoel het in kaart te brengen welke triggers naar voren komen bij deze patiënten tijdens deze onderzoeksduur die kunnen leiden tot situationele alcohol craving. Hier kan onderscheid gemaakt worden tussen bekende triggers op basis van de beschikbare wetenschappelijke literatuur, namelijk: stress, andere negatieve emoties, aanwezig zijn in sociale situaties, blootgesteld worden aan alcohol-gerelateerde cues of het gevoel ‘jezelf te willen belonen’. Er wordt ook geanalyseerd of dat er mogelijk ‘andere’ triggers geïdentificeerd kunnen worden aan de hand van de data. Deze data komt voort uit exit-interviews die afgenomen zijn bij zes alcoholverslaafde patiënten aan het einde van het onderzoek. Deze interviews zijn getranscribeerd en geanalyseerd om antwoord te geven op de onderzoeksvragen. Deze interviewdata is inductief en deductief geanalyseerd en hangt samen met de fenomenologische benadering binnen het kwalitatief onderzoek om zo de essentie van de ervaringen rondom het fenomeen alcohol craving te begrijpen. Dit huidige onderzoek geeft weer dat het mogelijk is om alcohol craving te meten tijdens een lange ESM-onderzoeksduur en dat herhaaldelijk bevraagd worden naar alcohol craving kan leiden tot het proces van bewustwording van de individuele craving waarop participanten kunnen anticiperen. Tevens kan er geconcludeerd worden dat deze participanten de beginfase van hun onderzoeksdeelname beschrijven als positief, waar zij in een latere fase hun deelname beschijven als negatief. Dit heeft voornamelijk te maken met de lange onderzoeksduur. Ten slotte is de conclusie, dat net zoals bij eerder onderzoek werd gevonden, dat het ervaren van stress, het aanwezig zijn in een sociale situatie of het gevoel ‘jezelf te willen belonen’ kan leiden tot situationele alcohol craving. Deze resultaten geven weer dat alcohol craving in mogelijk toekomstig ESM-onderzoek gemeten kan worden voor een lange duur en dat er een bewustwordingsproces ontstaat door het herhaaldelijk bevraagd worden naar craving wat eventueel als interventie gezien kan worden waarbij dit effect nader onderzocht kan worden.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/84801
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page