University of Twente Student Theses

Login

Het effect van schotbalkstuwen op het conserveren van grondwater tijdens het groeiseizoen in studiegebied Glanerbeek : een verkennende gebiedsstudie in een hellend dekzandgebied in Oost-Twente.

Wiebing, R.G. (2020) Het effect van schotbalkstuwen op het conserveren van grondwater tijdens het groeiseizoen in studiegebied Glanerbeek : een verkennende gebiedsstudie in een hellend dekzandgebied in Oost-Twente.

[img] PDF
9MB
Abstract:In Nederland zijn de waterschappen decennialang gericht geweest op de visie om zo veel mogelijk water in een zo kort mogelijke tijd af te voeren. Het watersysteem in Nederland is conform deze visie ingericht. Mede door de grotere afvoerpieken maar zeker ook door droogteschade werden er kanttekeningen geplaatst bij dit beleid. Als reactie deed de drietrapsstrategie (vasthouden, bergen en dan afvoeren) zijn intrede, dat onder andere probeert het water vast te houden bij de bron, om zo afvoerpieken te mitigeren en droogte te bestrijden. In dit onderzoek is de potentie van schotbalkstuwen voor het vasthouden van water onderzocht, om optredende droogte in het groeiseizoen te bestrijden. Dit is gedaan voor een deelgebied binnen het Glanerbeek gebied. Dit is een gebied in HoogNederland, vlak onder de Oost-Twentse stuwwal. Het deelgebied betreft een dekzandgebied met een ondiepe weerstandslaag, wat alleen wordt gevoed door neerslag. Deze omstandigheden zorgen voor een snelle afvoer uit het gebied, met bijbehorende problematieken. Hierdoor zou dit een doeltreffend gebied kunnen zijn om water vast te houden bij de bron door middel van shotbalkstuwen. Dit betekent dat het water wordt vastgehouden dan wel opgeslagen in het gebied zelf (de bron, waar de neerslag valt), door middel van schotbalkstuwen. In dit onderzoek is er gepoogd een onderbouwde conclusie te schrijven die aangeeft óf en waar er additionele conservering optreedt die veroorzaakt wordt door schotbalkstuwen. Er is eerstens een literatuurstudie uitgevoerd naar de karakteristieken die een effect hebben op de potentie van stuwen, waarna deze karakteristieken in kaart gebracht zijn voor het studiegebied. Op basis daarvan is er een verwachting geuit. Daarna is er een modelscript geschreven in Python om daarmee een kwantificatie uit te voeren. De verwachting op basis van de literatuurstudie was dat de conservering steeds groter zou zijn naarmate de percelen oostelijker lagen. Deze verwachting is gebaseerd op de karakteristieken van een vlakkere helling in combinatie met een dikkere watervoerende laag, wat volgens de literatuurstudie de twee belangrijkste indicatoren zijn voor de effectiviteit van stuwen in Hoog-Nederland. Na de uitvoering van de kwantificatie bleek de verwachting te kloppen. In het westen was er geen significante conservering, in het oosten wél. Uiteindelijk is er een kaart gemaakt met deelgebieden die laten zien waar de stuwen bijna geen conservering veroorzaakte, waar de stuwen alleen in gemiddelde jaren significante conservering laten zien en deelgebieden waar er in droge én gemiddelde jaren een significante conservering optreedt.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/84808
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page