University of Twente Student Theses

Login

De invloed van klimaatverandering op de afvoerregimes binnen een hellend dekzandgebied in Twente

Attema, M.J. (2020) De invloed van klimaatverandering op de afvoerregimes binnen een hellend dekzandgebied in Twente.

[img] PDF
1MB
Abstract:De studie in dit rapport onderzoekt de invloed van klimaatverandering op de afvoerregimes in een hellend dekzandgebied in Twente. Door klimaatverandering worden enkele processen in Nederland die onderdeel zijn van het neerslagafvoerproces versterkt. Het rapport gaat specifiek in op de verandering in neerslag en verdamping. De hellende dekzandgebieden zijn kwetsbaar voor droge omstandigheden en daarom wil Waterschap Vechtstromen de gevolgen van klimaatverandering in kaart brengen. Om dit te bewerkstelligen is er een achtergrondstudie gedaan naar de invloed van verdamping op het neerslagafvoerproces. Hierbij zijn verschillende methodes vergeleken en is er een methode geselecteerd voor gebruik bij de modellering van het neerslagafvoerproces. Het neerslagafvoerproces is uitgevoerd met behulp van een model studie. Hierbij is het WALRUSmodel gebruikt die geoptimaliseerd is voor gebruik in laagland en gebruiksvriendelijk van aard is (Brauer, Torfs, Teuling, & Uijlenhoet, 2016). Om vast te stellen of de schaal waarop de modellering plaatsvond ook effect heeft op de accuraatheid van het model is het studiegebied opgedeeld. Hierbij zijn voor elk deelgebied specifieke kenmerken vastgesteld en toegepast. Deze kenmerken zijn geanalyseerd op de invloed die ze hebben op het model en dus het neerslagafvoerproces. Echter is gebleken dat er te weinig data voor het studiegebied beschikbaar is en die data ook niet geheel betrouwbaar is voor het accuraat weergeven van het neerslagafvoerproces. Dit heeft gevolgen voor het in kaart brengen van de gevolgen van klimaatverandering op een hellend dekzandgebied in Twente. Er kan dus niet met zekerheid worden gezegd wat de precieze invloed van klimaatverandering is. Wel is een relatie gevonden tussen een toename in neerslag en een bijhorende toename in afvoer in het studiegebied.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/85017
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page