University of Twente Student Theses

Login

Identifying measures to improve the issue management standard within Tauw, based on the Prince2- and BCF principles

Reit, C.A.J. (2020) Identifying measures to improve the issue management standard within Tauw, based on the Prince2- and BCF principles.

[img] PDF
1MB
Abstract:Tegenwoordig zijn ‘reworks’ de primaire aanleiding voor faalkosten en vertragingen binnen de bouwsector (Love & Irani, 2002). Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld: een gebrek aan goede communicatie binnen het project team of het niet effectief oplossen van issues gedurende het ontwerpproces. De afwezigheid van een goede issue management strategie ligt hieraan ten grondslag. Binnen Tauw is er geen standaard strategie voor issue management, dit heeft als gevolg dat projecten op veel verschillende manieren aangepakt worden. Hierdoor moeten medewerkers bij elk project een nieuwe aanpak adopteren, wat ten koste gaat van de issue management kwaliteit en efficiëntie. In dit onderzoek is een raamwerk ontwikkeld dat staat voor efficiënt issue management, bestaande uit de combinatie van de methodologie van Prince2 en het gebruik van BIM (BCF-perspectief). Vervolgens is dit raamwerk gemodelleerd en uitgewerkt in tien kenmerken voor efficiënt issue management. Deze kenmerken zijn gebruikt voor de evaluatie van vijf Tauw ontwerpprojecten op basis van de geadopteerde issue management aanpak. Deze evaluatie bestond uit het herzien van projectdocumentatie en het afnemen van interviews met projectmedewerkers. Nadien zijn deze projecten vergeleken met elkaar en met het issue management raamwerk, om zo tot een gesubstantieerd advies te komen voor het verbeteren van de issue management strategie binnen Tauw. Dit advies is samen te vatten in de volgende vijf hoofdzaken: 1. Het centraal stellen van (maximaal) 1 of 2 issue management tools binnen een project (Relatics en een standaard Tauw BIM-tool), afhangend van project eigenschappen. 2. Het registreren van 1-op-1 communicatie in een centrale online omgeving, om zo betere traceerbaarheid van issues en besluiten te creëren binnen het ontwerpproces. 3. Het aanstellen van een rolhouder binnen het project team (bestaand of apart, afhangend van de grootte van het project), die zich actief bezig houdt met het managen van issuecommunicatie binnen het project. 4. Het prioriteren van issues op basis van een impact- en urgentie methodologie. 5. Het aanstellen van een ‘Issue and Change Control Plan’ dat standaard ingevuld moet worden tijdens de Project Start-Up. Deze adviespunten zijn gebaseerd op de volgende observaties die voortkwamen uit de projectenanalyse: - Er worden veel verschillende tools en documenten gebruikt voor dezelfde doeleinden binnen de projecten, dit leidt tot inconsistent gebruik binnen het project team. - Veel communicatie verloopt nog 1-op-1 (verbaal of via mail) en wordt niet centraal geregistreerd, dit zorgt voor slechte traceerbaarheid van besluiten in het ontwerpproces. - Het merendeel van de projecten heeft geen rolhouder aangewezen voor het actief overzien en registreren van issues en communicatie gedurende het ontwerpproces. - Issues worden erg gevarieerd geregistreerd en worden niet consistent beoordeeld op prioriteit, impact, en urgentie. Dit leidt tot inefficiënte en inaccurate issuecommunicatie. - Project afspraken met betrekking tot issue management worden niet consistent vastgelegd aan het begin van veel projecten, leidend tot misverstanden later in het ontwerpproces. Door middel van dit advies kan Tauw haar issue management op de projecten verbeteren en standaardiseren. De implementatie van dit advies zal zorgen voor een efficiënter, traceerbaar ontwerp- en communicatie proces. Daarnaast is dit rapport voorzien van een korte implementatieaanpak. Tijdens dit onderzoek zijn restricties van opdrachtgevers en mede-aannemers buiten beschouwing gelaten, omdat Tauw hier geen invloed op heeft. Het advies is wel voorzien van enkele optionele methodes voor Tauw wanneer deze restricties zich voordoen, maar dit is niet het hoofddoel van het onderzoek geweest.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/85055
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page