University of Twente Student Theses

Login

Professionalisering van systeemgerichte contractbeheersing binnen Witteveen+Bos : een onderzoek naar de borging van kennis en ervaring uit de realisatiefase in de voorbereidingsfase

Steenbeeke, M.G.J. (2020) Professionalisering van systeemgerichte contractbeheersing binnen Witteveen+Bos : een onderzoek naar de borging van kennis en ervaring uit de realisatiefase in de voorbereidingsfase.

[img] PDF
1MB
Abstract:Binnen Witteveen+Bos is het huidige proces rondom risicomanagement en systeemgerichte contractbeheersing (SCB) niet efficiënt. Er wordt momenteel namelijk te weinig kennis en ervaring uit de realisatiefase gebruikt tijdens risicomanagement en contractvoorbereiding in de voorbereidingsfase. Dit zou efficiënter kunnen omdat beide fasen een zekere van mate lerend vermogen hebben om elkaar aan te vullen. Het doel van dit onderzoek is daarom het in kaart brengen van mogelijke verbeteringen betreffende het gebruik van SCB om ervaringen vanuit de realisatiefase naar voorbereidingsfase te brengen. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: “Hoe kunnen we binnen het gebruik van SCB bij infrastructurele projecten van Witteveen+Bos kennis vanuit de realisatiefase beter borgen in de voorbereidingsfase?” Om een antwoord te geven op de onderzoeksvraag is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de knelpunten en mogelijke verbeteringen in de huidige situatie betreft het gebruik van SCB binnen Witteveen+Bos. Hiervoor is gebruik gemaakt van literatuur omtrent risicomanagement en SCB, vier risicodossiers volgens de SCB methodiek, zeven interviews met ervaren werknemers op het gebied van SCB en een open gesprek met ervaren werknemers op het gebied van risicomanagement. Met behulp van deze informatie is het huidige proces in kaart gebracht door een processchema dat de huidige werkwijze tijdens risicomanagement in de voorbereidingsfase en SCB tijdens de realisatiefase visualiseert. Hierin is het risicodossier het centrale document. Daarnaast is tijdens de interviews gevraagd naar knelpunten en moeilijkheden in het huidige proces. Deze knelpunten zijn vervolgens ingedeeld in drie categorieën; algemene knelpunten, knelpunten vanuit voorbereidingsfase naar realisatiefase en knelpunten van realisatiefase naar voorbereidingsfase. Hier is het laatstgenoemde het meest belangrijk om het lerend vermogen te creëren en kennis en ervaring vanuit projectervaring te borgen. Individuele knelpunten zijn omschreven door middel van een generieke term, zo is gebleken dat knelpunten vanuit realisatiefase naar voorbereidingsfase te maken hebben met interactie, reflectie en ervaring. Vervolgens zijn de knelpunten gekoppeld aan mogelijke oplossingen en verbeteringen voor het proces, die daarna gecategoriseerd zijn: het evalueren van projecten, het opschrijven en vastleggen van procedures en het eerder betrekken van mensen met uitvoeringskennis in de voorbereidingsfase. Met behulp van deze punten is vervolgens het processchema geüpdatet door het toevoegen van een stap waarin uitvoeringskennis gebruikt wordt tijdens het opstellen van het risicodossier in de voorbereiding en het toevoegen van een evaluatie stap na project oplevering. Op basis van dit resultaat is het aanbevolen om een aantal processen betreft het huidige gebruik van SCB binnen Witteveen+Bos te herzien. Om kennis te borgen wordt aanbevolen om evaluaties te organiseren. Enerzijds evaluaties na projectoplevering en anderzijds tussentijdse evaluaties. Bij de tussentijdse evaluaties kan de evaluatie van een toetsperiode gebruikt worden om bevindingen te noteren op een kennisplatform. Dit kennisplatform voorziet de voorbereidingsfase van informatie tijdens evaluaties. Het kennisplatform dient ook als middel waarbij analyses aangaande projectverloop gedaan worden. Zo kan projectspecifiek de effectiviteit van beheersmaatregelen geanalyseerd worden, evenals de verandering van de risico kwantificering over de projectlooptijd. Het is mogelijk om vervolgens trendanalyses te doen over bepaalde Key Performance Indicators (KPI’s) wanneer deze systematiek gestructureerd wordt toegepast. Zo kan over de gehele projectdatabase geanalyseerd worden welke risico’s te hoog zijn ingeschat en andersom. Bij eindevaluaties is aanbevolen om de mate van ontwerpvrijheid en de relatie tot het contract te analyseren. Voorgesteld is om kennis en ervaring via een online kennisplatform te borgen. Tijdens de voorbereidingsfase is het aanbevolen om deze kennis via het Systems Engineering V-model te gebruiken. Zo kan informatie rondom risico’s en beheersmaatregelen van algemeen tot specifiek toegepast worden tijdens risicomanagement, contractvoorbereiding en ontwerp in de voorbereidingsfase. Daarnaast is het van belang om de processen binnen Witteveen+Bos vast te leggen in een werkwijze SCB, waarbij de stappen beschreven staan. Op deze manier wordt het houden van evaluaties en het opschrijven van bevindingen onderdeel van de interne werkwijze. Het toepassen van deze aanbevelingen binnen de organisatie vergt organisatorische verandering. Het voordeel hiervan is dat informatie beter beschikbaar is, waardoor processen efficiënter verlopen. Dit heeft bijkomende voordelen op het gebied van tijdsbesparing, waardoor meer projecten behandeld kunnen worden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/85059
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page