University of Twente Student Theses

Login

Het ontwikkelen van een lesmodule over scenario's en persona's ter versterking van het ontwerpproces binnen het Technasium onderwijs

Krikke, E (2020) Het ontwikkelen van een lesmodule over scenario's en persona's ter versterking van het ontwerpproces binnen het Technasium onderwijs.

[img] PDF
3MB
Abstract:Dit onderzoek heeft als doel om het ontwerpproces binnen het Technasium onderwijs te versterken met behulp van een lesmodule omtrent persona’s en scenario’s. Dit is slechts één van de vele methodieken die het ontwerpproces kan versterken. Na een uitgebreid vooronderzoek waarin is bekeken wat persona’s en scenario’s precies zijn en wat hun nut is binnen het ontwerpproces, evenals een inventarisatie van aangeboden middelen om dit aan te leren, is een framework opgesteld waarin is aangegeven hoe persona’s en scenario’s het ontwerpproces kunnen versterken. Op basis van dit framework en interviews met docenten over het belang van de methodieken in de verschillende fases is een programma van eisen opgesteld, waarin het vooral belangrijk is dat de lesmodule de ideeënfase moet ondersteunen en ingezet moet worden in de analysefase, evenals dat de lesmodule een succeservaring moet bieden en gelijkwaardige inbreng en samenwerkend leren moet stimuleren. Er is vervolgens gekeken hoe de uitkomsten van het vooronderzoek en de eisen gerealiseerd kunnen worden. De ontwikkelde lesmodule bestaat uit drie onderdelen: (1) een workshop om de methodieken aan te leren, (2) verschillende middelen om de methodieken in allerlei fases van het project in te zetten en (3) materiaal voor docenten om de methodieken (formatief) te kunnen beoordelen en handvatten te geven voor het implementeren van de lesmodule in het Technasium onderwijs. Dit is vormgegeven in een website die, met het oog op de ontwikkelingen omtrent het corona-virus, zowel online als fysiek kan worden uitgevoerd met leerlingen. Om te kijken of de lesmodule het ontwerpproces ook daadwerkelijk versterkt en voldoet aan de opgestelde eisen is deze getest en zowel kwantitatief als kwalitatief geanalyseerd. Hieruit blijkt dat de vorm van de workshop goed wordt beoordeeld en de opbrengsten van de workshop werken om de methodieken te begrijpen, maar de meerwaarde van deze methodieken in het ontwerpproces nog niet volledig worden ingezien. Ook het implementeren van een opdracht in een project geeft geen duidelijk beeld of het ontwerpproces daadwerkelijk wordt versterkt op de omschreven punten. Hiervoor zal de implementatie van de lesmodule in relatie tot het project beter uitgewerkt moeten worden en meer getest worden met verschillende variabelen (bv. groepsgrootte) in relatie tot de doelen van de workshop.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/85068
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page