University of Twente Student Theses

Login

Een lesontwerp over haakjes wegwerken voor 4 havo wiskunde A leerlingen

Zoetbrood, E.J.C. (2020) Een lesontwerp over haakjes wegwerken voor 4 havo wiskunde A leerlingen.

[img] PDF
5MB
Abstract:Veel leerlingen op de middelbare school, maar ook anderen, hebben moeite met het wegwerken van haakjes. Dit heb ik uit eigen ervaring gemerkt toen ik stage liep en dit onderwerp uitgelegd heb aan leerlingen in 4 havo. Het wegwerken van haakjes is een routinekwestie. Ondanks de routine gaat het toch vaak fout. Daarom is het doel van dit onderzoek: Het ontwerpen van een les om de vaardigheden die nodig zijn voor het wegwerken van haakjes voor leerlingen in 4 havo wiskunde A te verbeteren. In dit onderzoek wordt de les ontworpen aan de hand van theorie. De meest voorkomende fouten bleken: het verkeerd overschrijven van de opdracht, rekenfouten, geen haakjes om negatieve getallen zetten bij vermenigvuldiging, verkeerd gebruik van de rekenvolgorde en rekenregels, de vraag wordt niet (af)gemaakt of de leerlingen zijn aan het breien. Hierna wordt gekeken of de les ook daadwerkelijk de vaardigheden van de leerlingen verbetert. Hiervoor worden er twee verschillende klassen gebruikt. De ene klas krijgt de ontworpen les en de andere klas volgt het reguliere programma. Twee weken voor de les maken beide groepen een toets. Twee weken na de les maken zij weer een vergelijkbare toets. Deze toetsen worden vervolgens geanalyseerd aan de hand van de gemaakte fouten. Uit de analyse blijkt dat de testgroep veel vaker vereenvoudigt binnen de haakjes. De controlegroep maakte beide toetsen beter dan de testgroep. Ook groeide de controlegroep harder waardoor dit verschil toenam. De conclusie van dit onderzoek is dat de ontworpen les er niet voor zorgt dat de leerlingen betere vaardigheden ontwikkelen voor het wegwerken van haakjes. Op basis van de uitkomsten zijn er verschillende aanbevelingen. De eerste is dat de toetsen meer gevarieerd kunnen worden en dat het niveau verhoogd kan worden zodat deze beter aansluit bij de lesmethode. Meerdere toetsmomenten zou ook meer inzicht kunnen geven in hoe goed de vaardigheden blijven hangen bij de leerlingen. De volgende aanbeveling is om de les te herhalen. En dit dan vooral te laten doen door de standaard docent van de klas. Daarnaast zou het onderzoek ook vaker herhaald kunnen worden. Veel verschillende klassen van verschillende scholen door het land heen verkleint waarschijnlijk het niveauverschil tussen beide groepen.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/85333
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page