University of Twente Student Theses

Login

Omgaan met verschillen in het kader van burgerschapsonderwijs. Effectiviteit van het project Stories that Move op de burgerschapscompetentie omgaan met verschillen

Graff, Melle (2021) Omgaan met verschillen in het kader van burgerschapsonderwijs. Effectiviteit van het project Stories that Move op de burgerschapscompetentie omgaan met verschillen.

[img] PDF
541kB
Abstract:In het verleden is regelmatig geconstateerd dat het burgerschapsonderwijs in Nederland niet aan de verwachtingen voldoet. Leerlingen in Nederland scoren onder de maat op burgerschapscompetenties als democratische waarden, gelijke rechten en participatie (Maslowski, Werf, van der, Oonk, Naayer & Isac, 2012). Een aantal belangrijke belemmeringen voor het realiseren van goed burgerschapsonderwijs was het ontbreken van een duidelijk omschreven opdracht vanuit de overheid en van kennis bij scholen over welke aanpak geschikt is voor het nastreven van burgerschapscompetenties (Onderwijsraad, 2012). Scholen blijken ondersteuning nodig te hebben bij onderwijsontwikkeling, bijvoorbeeld bij de beschikbaarheid van effectieve methoden maar ook meetinstrumenten om de resultaten van burgerschapsonderwijs inzichtelijk te maken. Dit onderzoek heeft gemeten of het project Stories that Move van de Anne Frank Stichting een geschikte aanpak kan zijn. De onderzoeksvraag van deze scriptie luidt: In hoeverre is er een effect te meten op de competentie omgaan met verschillen van leerlingen uit 3 havo/vwo na het doorlopen van een deel van de online toolbox Stories that Move? Uit een vergelijking van de voor- en nametingen is gebleken dat leerlingen beter scoorden op de schaal attitude aangaande de competentie omgaan met verschillen. De items vaardigheden en reflectie laten geen significant verschil zien. Een aanbeveling voor verder onderzoek is de omvang van de populatie te vergroten en het project te laten plaatsvinden in een uitsluitend klassikale setting.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Teaching Social Sciences and Humanities in secondary education MSc (68535)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/85522
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page