University of Twente Student Theses

Login

Waarom staat de productie stil? : Het herontwerpen van een productieproces bij DCW.

Pelgröm, F. (2021) Waarom staat de productie stil? : Het herontwerpen van een productieproces bij DCW.

[img] PDF
2MB
Abstract:DCW valt onder de Gemeente Enschede maar functioneert onafhankelijk als bedrijf. De belangrijkste inkomstbronnen zijn werknemerssubsidies en inkomsten uit de werkzaamheden. DCW bestaat uit verschillende afdelingen die allemaal hun eigen werkzaamheden uitvoeren. Dit verslag is geschreven naar aanleiding van de stilstand op de afdeling de Werf. Met stilstand wordt bedoeld dat werknemers niet met de productie of andere (nuttige) werkzaamheden bezig kunnen zijn. Hierdoor worden werknemers naar huis gestuurd of moeten zij wachten totdat de productie wel kan worden begonnen. Dit betekent dat DCW het belangrijkste doel, het verschaffen van werk, niet in zijn volledigheid kan benutten. Op het eerste gezicht lijkt dat er een aantal belangrijke interne en externe factoren die de stilstand veroorzaken. Veel van deze vooral interne oorzaken zouden met een goedlopend proces waarschijnlijk kunnen worden voorkomen. Om daarmee de stilstand op de Werf aan te passen lijkt het noodzakelijk dat het proces een grote transformatie dient te ondergaan. Voor het verbeteren van het proces is Business Process Re-engineering als framework gebruikt. Aan de hand van een Systematic Literature Review is een framework gemaakt waarmee stapsgewijs het model kan worden verbeterd en geïmplementeerd bij DCW. Voordat het ontwerp gemaakt is de strategie van DCW heroverwogen aan de hand van prestatie indicatoren te vergelijken met de markt en met de concurrentie. Hieruit blijkt dat DCW te weinig focust op flexibiliteit en te veel focust op snelheid. Vervolgens is het huidige proces geanalyseerd aan de hand van de huidige procestekening en zijn metingen uitgevoerd op de Werf. Hieruit komen de volgende punten naar boven als mogelijke oplossingen: • Beter inspelen op flexibiliteit van de order • Verbeteren van onderlinge samenwerking tussen productiebureau en de Werf en tussen de Werf en het magazijn • Flexibiliteit toevoegen van het leveringsmoment • Verbeteren van de controle van producten op meerdere punten in de organisatie. Het model geeft vervolgens inzicht in de manier waarop de hierboven genoemde punten door DCW het proces het beste kan worden ingericht. Hierbij worden de orders opgedeeld in spoedorders, normale orders en bulk orders. Het model is zo aangepast dat het de volgende verbeteringen geeft: - Verlaagde wisseltijd, doordat orders van tevoren worden gecontroleerd en doorgenomen kan direct met de volgende order worden begonnen. - Verbeterde communicatie, in het model worden veel meer stappen gebruikt waarbij informatie nodig is van een andere afdeling (bijv. sales, productiebureau, magazijn etc.) dit zorgt voor betere onderlinge communicatie en dus begrip. - Verhoogde transparantie, het moet voor iedereen duidelijk zijn welke order er waar wordt geproduceerd. Anders is het niet mogelijk om snel spoed-orders toe te voegen. - Verhoogde flexibiliteit voor de klant, (en daarmee ook klanttevredenheid), het model is gebouwd op meer flexibiliteit voor de klant, dit zorgt ervoor dat klanten op verschillende momenten kunnen leveren. - Verhoogde kwaliteit, doordat er meer controlemomenten zijn worden problemen eerder opgevangen, hierdoor kan er beter worden nagedacht over mogelijke oplossingen waardoor de foutmarge afneemt. Verder wordt er van de werknemers geen hoge snelheid verwacht wat de druk verlaagd en daarmee de kwaliteit ook kan verhogen. - Verlaagde stilstand, stilstand wordt verlaagd doordat er enerzijds meer klanten mogelijk zijn die eerst niet werden aangenomen, anderzijds door het verbeteren van wisseltijd, communicatie en transparantie en uiteindelijk ook door het toevoegen van bulkorders. In het transformatieplan is beschreven hoe het ontworpen model in de praktijk kan worden toegepast. Spoedorders kunnen niet op een te grote schaal in de organisatie kunnen worden toegepast, dit leidt namelijk uiteindelijk tot meer onzekerheid wat tot meer stilstand kan leiden. Verder is in het transformatieplan beschreven hoe een team kan worden gevormd. Hierbij wordt geadviseerd om tenminste een persoon van buiten de organisatie de taak van herinrichtings- ‘tsaar’ (verantwoordelijke voor het juist toepassen van BPR-methode, zie hoofdstuk 7) op zich te laten nemen. De andere taken kunnen door medewerkers van DCW zelf worden uitgevoerd. Als laatste deel worden de stappen die moeten worden genomen kort besproken, hierbij is het belangrijk dat het proces eerst op kleine schaal getest moet worden voordat bij het hele bedrijf kan worden toegepast. De aanbeveling is daarmee het procesontwerp te testen op de Werf en dit vervolgens ook bij andere afdelingen te gebruiken. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het feit dat het proces is georganiseerd voor de hele organisatie. Het is van belang dat hierbij getest wordt in welke mate stilstand voorkomt in de periode en ook wat de veranderingen voor impact hebben op de werknemerstevredenheid.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
DCW, Enschede, The Netherlands
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:58 process technology
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/85668
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page