University of Twente Student Theses

Login

Evaluation of trip characteristics and accessibility in car-free development : a case study in the Merwedekanaalzone in Utrecht

Meester, R. (2021) Evaluation of trip characteristics and accessibility in car-free development : a case study in the Merwedekanaalzone in Utrecht.

[img] PDF
4MB
Abstract:Utrecht is één van de snelstgroeiende steden van Nederland, met in 2040 een verwachte groei in inwoners van 30 procent. Om de groei in het aantal inwoners op te vangen, is er in Utrecht een start gemaakt met het herontwikkelen van binnenstedelijke gebieden. De Merwedekanaalzone, met meer dan 8000 woningen de grootste van deze gebieden, is uniek in deze herontwikkeling vanwege zijn autovrije karakter. Dit zorgt er niet alleen voor dat Utrecht zich kan profileren als een stad met een duurzaam karakter, maar het zorgt er ook voor dat de wegen rondom het gebied niet nog verder dichtslibben. Aangezien een autovrije wijk nog niet eerder op een schaal als deze is gerealiseerd is het onzeker wat voor type mensen zich zullen vestigen in deze wijk en hoe de bereikbaarheid gegarandeerd wordt zonder het gebruik van de eigen auto. Om meer inzichten te verkrijgen in deze onderzekerheden, richt dit onderzoek zich op het bepalen van de socioeconomische en transportgerelateerde aspecten van inwoners in autovrije wijken, alsook op een model om bereikbaarheid naar werklocaties te analyseren. Om dit doel te bereiken is een enquête verspreid in autovrije wijken in Utrecht (48 reacties), Amsterdam (87 reacties) en Groningen (69 reacties). Enerzijds richt deze enquête zich op het bepalen van deze socioeconomische en transportgerelateerde aspecten, terwijl anderzijds een gedeelte zich richt op het bepalen van de invloed van verschillende aspecten van een reis op de tevredenheid hiervan. De invloed van deze aspecten, zijnde reiskosten, reistijd in het voertuig, looptijd en wachttijd, zijn gebruikt om een model te realiseren dat bereikbaarheid in de Merwedekenaalzone kan evalueren in zowel de huidige situatie alsook in een situatie waarin maatregelen zijn toegepast in het transportnetwerk. Resultaten, welke zijn vergeleken met een landelijke enquête van het Mobiliteitspanel Nederland, laten zien dat zzp‘ers en mensen werkzaam in loondienst met hoge inkomens en weinig kinderen vaker vookomen in autovrije wijken. Zoals verwacht is het autobezit laag in deze wijken, waarin de helft van de respondenten geen auto bezit. De andere helft van de respondenten bezit één auto, met als voornaamste redenen voor autobezit een betere mobiliteit of bereikbaarheid en een zekerheid om op elk moment te kunnen reizen. De grote hoeveelheid respondenten die op de fiets naar het werk reizen wijst op een zelfselectie die plaatsvindt in deze wijken. Opmerkelijk is ook het lage gebruik van deelmobiliteit, terwijl veel respondenten aangeven wel een mogelijkheid hebben deze te gebuiken. De houding tegenover deelmobiliteit versterkt dit resultaat, waarbij vooral een deelauto die ook gebruikt wordt door vreemden slecht wordt gewaardeerd. Om de waardering van de reisaspecten in verschillende bevolkingsgroepen te vinden, is gebruik gemaakt van latent class logit regressie. Drie classes weerspiegelen de data het best, waarin de waarschijnlijkheid van het maken van een reis wordt verminderd door een toename in reisafstand (Class 1), reistijd buiten het transportmiddel (Class 2) en reizen in het algemeen (Class 3). Verschillen in leeftijd, inkomen, autobezit en huishoudgrootte bepalen de waarschijnlijkheid om in een bepaalde class te vallen. In de Merwedekanaalzone is te zien dat in de huidige situatie oudere leeftijdsgroepen en huishouden met hoge inkomens het minste aantal banen als bereikbaar ervaren, in tegenstelling tot gezinnen en huishoudens met lage inkomens. Fietsen, in vergelijking tot lopen richting OV-stations, resulteert in een verdubbeling van het aantal bereikbare banen. Het realiseren van enkel de fiets- en looppaden in het gebied resulteert in een relatief grote toename van het aantal bereikbare banen, veroorzaak door het ondoordringbare karakter van het gebied. Nieuwe loop- en fietsbruggen over het Merwedekanaal geven de grootste toename in baanbereikbaarheid, door het doorbreken van de natuurlijke barriere die het kanaal vormt. Geen verschil is te zien tussen de twee voorgesteelde tramroutes, hoewel dit afhankelijk is van de herkomstlocatie die wordt gebruikt in het model. Het upgraden van station Lunetten vergroot bereikbaarhid niet. In vergelijking met andere gebieden die mogelijk worden gerealiseerd als autovrij in Utrecht presteerd de Merwedkenaalzone gemiddeld op het gebied van bereikbaarheid naar banen, waarbij de nabijheid van treinstations voornamelijk belangrijk is in het bepalen van bereikbaarheid naar werklocaties.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:ET: Engineering Technology
Programme:Civil Engineering and Management MSc (60026)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/85821
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page