University of Twente Student Theses

Login

De potentie van nociceptieve detectiedrempels en evoked potentials bij het diagnosticeren van dunne vezel neuropathie

Huinink, I.M. and Romijnders, M.J.W. and Smit, C.M.A. and Wetzels, H.W.M. (2021) De potentie van nociceptieve detectiedrempels en evoked potentials bij het diagnosticeren van dunne vezel neuropathie.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Introductie Dunne vezel neuropathie (DVN) is moeilijk te diagnosticeren. Er zijn wel verschillende methoden om DVN te diagnosticeren, maar een gouden standaard ontbreekt. De NDT-EP methode is een methode die veranderingen in het nociceptieve systeem kan detecteren. Daarmee heeft deze methode de potentie om DVN te diagnosticeren. De invloed van bepaalde karakteristieken, zoals pijn, leeftijd en BMI, op de uitkomst van de meting is nog niet bekend. Het doel van deze TGO is het in kaart brengen van de bijdrage van de NDT-EP methode bij het diagnosticeren van patiënten met DVN. Methode Er is literatuuronderzoek gedaan naar zes huidige methoden. Daarnaast zijn bepaalde kenmerken van de psychofysische curve, de geschatte nociceptieve detectiedrempel (NDT) en de helling, en bepaalde karakteristieken, zoals pijn, leeftijd en body mass index (BMI), van achttien chemotherapy-induced peripheral neuropathy (CIPN) patiënten geanalyseerd met behulp van een linear mixed-effects (LME) model. Met deze NDT data-analyse is onderzocht of deze karakteristieken van invloed zijn op de psychofysische curve. Resultaten In het literatuuronderzoek zijn huidbiopsie, quantitative sensory testing (QST), corneale confocale microscopie (CCM), genetische testen, quantitative sudomotor axon reflex testing (QSART) en nociceptieve evoked potentials (EP) onderzocht. Uit de NDT data-analyse is gebleken dat de numeric rating scale (NRS), leeftijd en BMI een significante invloed hebben op de NDTs gegenereerd door dubbele pulsen. Verder is gebleken dat de NRS een significante invloed heeft op de helling van de psychofysische curve bij zowel enkele als dubbele pulsen. Daarnaast wordt de helling bij dubbele pulsen significant beïnvloed door de douleur neuropathique 4 questions (DN4) score. Conclusie De NDT-EP methode meet in tegenstelling tot andere diagnostische methoden specifiek de functie van het nociceptieve systeem door het stimuleren van dunne vezels. Daarmee heeft de NDT-EP methode een unieke uitkomstmaat. Deze uitkomstmaat blijkt bij CIPN patiënten beïnvloed te worden door bepaalde karakteristieken. Er moet verder onderzocht worden of de gevonden invloed ook bestaat voor andere patiëntengroepen met een vorm van DVN. Door de NDT-EP methode te combineren met andere methoden zou deze methode in de toekomst wellicht kunnen helpen bij het diagnosticeren van DVN.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Programme:Technical Medicine BSc (50033)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/86428
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page