University of Twente Student Theses

Login

Op welke manier kan het project Samen1 met de Digitale Stamtafel optimaal geïmplementeerd worden bij Zorggroep Manna?

Buren, C.M. van and Zoet, A.H. (2021) Op welke manier kan het project Samen1 met de Digitale Stamtafel optimaal geïmplementeerd worden bij Zorggroep Manna?

[img] PDF
1MB
Abstract:Achtergrond: Zorggroep Manna heeft een pilotstudie (Samen1) met een nieuwe vorm van beeldzorg opgezet met mHealth interventie de Digitale Stamtafel bij cliënten die thuiszorg ontvangen. Gedurende het proces van het oorspronkelijke onderzoek bleek dat de beoogde data voor de start van de pilot niet haalbaar waren. Inmiddels is de pilot wel op kleine schaal gestart, maar nog niet in de complete vorm. Zo zijn de tablets bijvoorbeeld nog niet geleverd en zijn er verschillende problemen waar tegenaan gelopen wordt. Om ervoor te zorgen dat deze interventie later dit jaar alsnog succesvol geïmplementeerd kan worden is er een nieuw onderzoek opgestart, waarbij de volgende onderzoeksvraag is opgesteld; Op welke manier kan het project Samen1 met de Digitale Stamtafel optimaal geïmplementeerd worden binnen zorggroep Manna? Methode: Om te achterhalen wat de knelpunten bij de implementatie waren, zijn er interviews afgenomen met leden van het projectteam. In dit projectteam zitten zowel medewerkers van Manna, als medewerkers van De Stamtafel. De interviews waren semigestructureerd, gebaseerd op het CFIR-model en werden afgenomen via Microsoft Teams. De interviews zijn getranscribeerd en gecodeerd door middel van zowel open coderen, als axiaal coderen. Via het coderen zijn verschillende factoren geïdentificeerd die gezien worden als knelpunten voor de implementatie. Resultaten en advies: Uit de interviews bleek dat er meerdere categorieën waren waarin zich knelpunten bevinden, de belangrijkste zijn: communicatie, het vaststellen van de doelgroep, het betrekken van de naasten en planning. Door deze knelpunten aan te pakken en scrum of de triple-c methode toe te passen zou ervoor kunnen worden gezorgd dat de implementatie in de toekomst soepeler verloopt. Met behulp hiervan kan er sneller worden geschakeld wanneer er iets fout dreigt te gaan, is er meer communicatie tussen de teamleden en is er meer verantwoordelijkheidsgevoel bij de leden van het projectteam. Discussie: Dit onderzoek beperkt zich alleen tot het project Samen1 binnen zorggroep Manna en de resultaten van dit onderzoek zijn dus niet toepasbaar bij andere zorginstellingen met vergelijkbare projecten of problemen. Daarnaast is er geen onderzoek gedaan naar de ervaringen van de cliënten, hierdoor niet mogelijk om iets te zeggen over de ervaringen van de cliënten van Manna. Een suggestie voor vervolgonderzoek is dan ook om bij een volgend onderzoek ook cliënten te interviewen. Om uiteindelijk na de implementatie de effectiviteit van de interventie te kunnen meten, kan het relevant zijn om van tevoren en na gebruik van de interventie de eenzaamheid van cliënten te meten. Op deze manier kan het verschil in eenzaamheid en daarmee de effectiviteit van de interventie worden gemeten.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/86560
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page