University of Twente Student Theses

Login

Beoordelingscriteria voor uitkomsten van Lean in de gezondheidszorg

Rugenbrink, L. (2021) Beoordelingscriteria voor uitkomsten van Lean in de gezondheidszorg.

[img] PDF
996kB
Abstract:De Lean-methodiek is een methode om zo veel mogelijk klantwaarde te realiseren met zo min mogelijk verspilling. De methode komt vanuit de productiesector, zoals bij bedrijven als Ford en Toyota. Sinds ruim twintig jaar wordt Lean ook toegepast in de gezondheidszorg. De zorg is een bijzondere sector waar veel processen plaatsvinden. Er is echter nog geen eenduidig beoordelingssysteem voor de uitkomsten van Lean in de gezondheidszorg. Hierdoor kan de effectiviteit van het Lean-traject moeilijk bepaald worden. In een onderzoek van Barnabè et al. (2019) is een raamwerk ontwikkeld die nog niet verder is onderzocht. Het raamwerk van Barnabè et al. vormt de basis van dit onderzoek. Om het raamwerk van Barnabè et al. te toetsen is er explorerend kwalitatief onderzoek met gevalsstudie uitgevoerd in het Erasmus MC te Rotterdam. In het Erasmus MC is een gevalsstudie opgezet bij het preoperatieve traject. De onderzoeksvraag van dit onderzoek is als volgt: Op basis van welke criteria kunnen de uitkomsten van Lean-interventies in de gezondheidszorg worden beoordeeld? Daarin worden vanuit het raamwerk van Barnabè et al. vier dimensies overgenomen als leidraad door het onderzoek. De dimensies zijn patiënten, interne processen, leren en ontwikkelen en financiën. Het raamwerk van Barnabè et al. vormt goede basis als beoordelingssysteem. Er zijn echter enkele categorieën nieuw gevonden en een aantal categorieën vanuit het raamwerk van Barnabè et al. niet bevonden. Daarnaast blijkt dat de categorieën onderlinge samenhang hebben. Een suggestie voor vervolgonderzoek is het onderzoeken van de relaties tussen de gevonden categorieën. Verder is de belangrijkste boodschap van dit onderzoek dat communicatie zeer belangrijk is. Communicatie draagt bij aan kwaliteit en veiligheid van zorg, maar ook aan tevredenheid van patiënt en medewerker. Daarnaast heeft communicatie ook een rol in de efficiëntie van processen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Erasmus MC, Rotterdam, Nederland
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:05 communication studies
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/86624
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page