University of Twente Student Theses

Login

Een exploratie van welke factoren het effect van telehealth interventies bepalen

Hoekstra, C.C. (2021) Een exploratie van welke factoren het effect van telehealth interventies bepalen.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Embargo date:30 June 2022
Abstract:Achtergrond: Telehealth interventies worden steeds vaker gebruikt in de zorg. De telehealth interventie ‘device-gebaseerde monitoring’ houdt in dat patiënten met behulp van een apparaat thuis, gegevens over bijvoorbeeld vitale waarden, symptomen en medicijnen naar een zorgverlener (automatisch) kunnen sturen, waardoor zorgverleners de verandering van de toestand van de patiënt op afstand in de gaten kunnen houden. Er bestaat echter nog onbekendheid over de werking en effectiviteit van telehealth interventies, oftewel het op afstand leveren van zorg doormiddel van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Het is onduidelijk waardoor telehealth interventies zorgen voor meer of minder ziekenhuisopnames/ligdagen vergeleken met de gebruikelijke zorg. Doelstelling: In dit onderzoek wordt verkend welke factoren invloed hebben op het effect van device-gebaseerde monitoring op het aantal ziekenhuisopnames en de ligduur. Methode: In de literatuur zijn een aantal factoren voorgesteld die mogelijk van invloed kunnen zijn op het effect van telehealth interventies. In dit onderzoek zijn de factoren; ‘omgeving’, ‘intensiteit interventie’, ‘patiënt betrokkenheid’, ‘perspectief patiënt ’, ‘perspectief zorgprofessional’, ‘organisatie model’ en ‘educatie & support’ gebruikt. Voor 49 RCT’s zijn de factoren gedocumenteerd, voor zowel de telehealth interventie als de gebruikelijke zorg. Vervolgens zijn de factoren met behulp van categorieën gekoppeld aan de resultaten van verschillende uitkomstmaten (ziekenhuisopnames en ligduur) De uitkomsten van de vergelijkingen zijn weergegeven in spreidingsdiagrammen. Resultaten: Uit dit onderzoek blijkt dat de factoren van Bertoncello inconsistent en vaak onvoldoende zijn beschreven voor de gebruikelijke zorg. Hierdoor zijn slechts 37 van de 49 artikelen geïncludeerd voor de vergelijking tussen de gebruikelijke zorg en de telehealth interventie. Uiteindelijk kon voor slechts een klein aantal artikelen een vergelijking gemaakt worden. Het lijkt erop dat een toename van het aantal verschillende soorten professionals bij de telehealth interventie leidt tot een afname van ziekenhuisopnames door alle oorzaken per patiënt. Tevens wanneer de patiënt zelf verantwoordelijk is voor het verzenden van de gemonitorde gegevens lijkt het risico op een heropname lichtelijk verminderd te zijn. Voor beide geldt echter dat er slechts weinig artikelen geïncludeerd konden worden in de vergelijking. Conclusie: Om een duidelijker beeld te krijgen van welke factoren invloed hebben op het effect van telehealth interventies, zullen de factoren structureel gerapporteerd moeten worden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/86638
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page