University of Twente Student Theses

Login

Een objectieve kwantificatiemethode voor beharing die gebruik maakt van nabij-infrarood en ultraviolet microscopie en automatische beeldanalyse.

Aalst, J. van and Duisterwinkel, N. and Groenewoud, J. and Kloppenberg, C. (2021) Een objectieve kwantificatiemethode voor beharing die gebruik maakt van nabij-infrarood en ultraviolet microscopie en automatische beeldanalyse.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Hirsutisme is gedefinieerd als overbeharing bij vrouwen volgens een mannelijk patroon. Naast de sociale implicaties hiervan, schuilt soms een ernstige pathologie als maligne ovariumtumoren hierachter. De gouden standaard voor de diagnostiek van hirsutisme heeft momenteel een hoge inter- en intrabeoordelaarsvariabiliteit, waardoor een eenduidige diagnose lastig te stellen is. In dit onderzoek wordt een eerste stap gezet richting een objectieve diagnose van hirsutisme door middel van het kwantificeren van bepaalde beharingseigenschappen, namelijk de haardichtheid, -dikte en -kleur. Hiervoor zijn ultraviolet-en nabij-infrarood microscoopafbeeldingen gemaakt, welke worden geanalyseerd met een hiervoor ontwikkeld script. Dit script is allereerst getest op fantomen en vervolgens op gezichtsbeharing van mannelijke proefpersonen, specifiek op het filtrum, de bovenlip en de kin. Het script kan de haardichtheid, zowel bij lange als korte haren, accuraat bepalen. Echter kan het script de dikte niet accuraat bepalen. Wel kan het script de pixelwaarde bepalen, maar is dit nog niet gekoppeld aan een haarkleur. De kin en de bovenlip blijken reproduceerbare afbeeldingen over de tijd te geven en kunnen dus als representatieve locatie dienen. Hierin bleken ultravioletafbeeldingen van groot belang voor de segmentatie van de haren. Met het nodige vervolgonderzoek biedt deze nieuwe kwantificatiemethode een aanknopingspunt voor een objectieve kwantificatie van beharing.Trefwoorden: hirsutisme, UV, NIR, beeldanalyse, beharing.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:42 biology, 44 medicine, 50 technical science in general
Programme:Technical Medicine BSc (50033)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/86809
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page