University of Twente Student Theses

Login

Medewerker-gedreven innovatie door innovatie challenge bij Aveleijn

Broeders, T.T. and Hu, E.X.Y. (2021) Medewerker-gedreven innovatie door innovatie challenge bij Aveleijn.

[img] PDF
1MB
Abstract:In dit onderzoek is een antwoord gezocht op de hoofdontwerpvraag: “Wat is nodig om een innovatie challenge voor alle werknemers te ontwerpen en te implementeren over de gehele organisatie van Aveleijn?'' Hiervoor is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd waarbij verschillende interviews zijn afgenomen bij werknemers van Aveleijn, externe bedrijven en aanvullingen zijn gedaan uit literatuurstudies. De resultaten hebben geleid tot een voorstel naar Aveleijn die vormgegeven is middels een prototype: Sift. Uit de resultaten van de interviews is gebleken dat het wedstrijdelement van een innovatie challenge niet de beste methode is om medewerkers te motiveren tot actievere deelname binnen innovatieve processen. Om in te spelen op de motivatie van medewerkers dient bij Sift aandacht besteed te worden op intrinsieke motivatoren van de werknemers. Aanvullend zijn uit de resultaten van dit onderzoek ontwerpeisen met voorgestelde oplossingen voor Sift aangesteld. Het platform voor de verzameling en bespreking van ideeën wordt zowel digitaal als offline aangeboden, per cluster wordt vervolgens bekeken welke manier van idee verzameling het beste aansluit bij de medewerkers. De innovator vervult tijdens de brainstorm een begeleidende rol, en communiceert met de afdeling innovatie over ingezonden ideeën. De afdeling innovatie ontwikkelt daarbij thema's die leidend zijn binnen Sift. De resultaten wijzen uit dat terugkoppeling naar medewerkers toe en betrokkenheid vanuit de organisatie belangrijk zijn voor de motivatie van de respondent. Voor verdere uitwerking wordt een innovatie team samengesteld voor de evaluatie en implementatie van het idee. De implementatie van een idee vindt plaats vanuit het olievlek principe. Geconcludeerd wordt dat ingespeeld dient te worden op intrinsieke motivatoren en de beleveniswereld van de medewerkers, waarbij toepassing van Sift met multidisciplinaire innovatie teams en een cluster specifieke aanpak uitgevoerd dient te worden voor een effectieve implementatie binnen Aveleijn.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:44 medicine
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/86811
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page