University of Twente Student Theses

Login

Ontwikkeling van een BPM IT-oplossing voor productiviteitsvisualisatie in een magazijn.

Segerink, Anton (2021) Ontwikkeling van een BPM IT-oplossing voor productiviteitsvisualisatie in een magazijn.

[img] PDF
1MB
Abstract:Bij een magazijn ervaart bedrijf X problemen met de productiviteit van meerdere handelingen op meerdere afdelingen. Om dit probleem onder controle te krijgen is duidelijk geworden dat de afdelingshoofden, supervisors, te weinig inzicht hebben in de prestaties van hun werknemers. Supervisors proberen de individuele dagelijkse prestaties van werknemers van hun afdeling in de gaten te houden door middel van een Excel tool. Deze tool werkt niet goed genoeg want, het invullen duurt te lang, de resultaten zijn niet compleet genoeg en de presentatie van de resultaten is te onoverzichtelijk. Om dit probleem op te lossen is er tijdens het onderzoek antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag: Hoe kan de productiviteitsvisualisatie tool verbeterd worden om het productiviteitsmanagement efficiënter en effectiever te laten verlopen? Omdat voor het onderzoek tien weken gepland staan, is niet de hele tool aangepast, maar is er één handeling gekozen om uit te werken in de tool. Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is eerst gekeken naar de huidige situatie van de tool bij bedrijf X. De huidige situatie is in kaart gebracht door middel van het houden van interviews het bestuderen van de tool en het observeren van de supervisors tijdens het gebruik van de tool. Er is duidelijk geworden wat Bedrijf X met de tool zou willen doen, wat het met de tool kan doen en wat het verschil daartussen is. Om dat verschil te overbruggen is er in de literatuur gezocht naar een naar een geschikte business performance measurement (BPM) methodologie die helpt bij het bedenken van oplossingen en het implementeren ervan. Voor bedrijf X is Lean Six Sigma als beste optie gekozen. Lean Six Sigma gebruikt DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve en Control) als verbeteringsmodel. Het toepassen van het verbeteringsmodel heeft door middel van observaties van handelingen, observaties van IT-systemen en een brainstorm sessie plaats gevonden. Als resultaat is een gekozen handeling uitgewerkt in procesmodel en de bijbehorende data in een entity-relationship model. Deze modellen zijn gebruikt om kritieke proces indicatoren (KPI’s) te bedenken die de prestaties van de handeling het beste kunnen weergeven. De KPI’s zijn vervolgens verwerkt in een dashboard dat ontworpen is om eenvoudig en snel in te kunnen vullen en de resultaten overzichtelijk weer te geven. Het dashboard bestaat uit twee schermen, één om een overzicht te bieden voor de dagelijkse prestaties van de hele afdeling en één om dieper in te kunnen gaan op de dagelijkse prestaties van individuele werknemers. Om ervoor te zorgen dat de oplossing gebruikt kan worden, is er een implementatieplan geschreven. Al met al zou de oplossing ervoor moeten zorgen dat het productiviteitsmanagement efficiënter en effectiever verloopt. In theorie worden de nieuwe KPI’s die op een overzichtelijke manier gepresenteerd om te zorgen voor een beter overzicht van de individuele prestaties. De manier waarop het dashboard ingevuld kan worden zorgt, ook in theorie, voor een grotere efficiëntie van de productiviteitsmanagement. Echter is de oplossing niet geïmplementeerd tijdens het onderzoek en kan dit dus niet met zekerheid worden vastgesteld. Aanbevolen aan bedrijf X is dat ze de tool gaan implementeren bij de gekozen handeling, waarna ze het kunnen implementeren voor andere handelingen in het magazijn of andere magazijnen. Ook wordt aanbevolen om aanpassingen te maken aan de data rapporten om het dashboard nog eenvoudiger in te kunnen vullen. Tot slot is er een advies om een ander programma te gebruiken dan Excel voor het visualiseren van de prestaties van werknemers.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:58 process technology
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/88600
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page